Salvem el Bosc de Can Deu

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

Sota el lema Salvem el Bosc de Can Deu, l’any 1990, el barri de Can Deu va mobilitzar-se massivament, junt amb diverses entitats ciutadanes, i va aconseguir evitar la construcció d’un nombre considerable d’habitatges que la immobiliària Vallehermoso pretenia construir en una zona del bosc.

El Bosc de Can Deu s’ha salvat també de la brutal ferida que l’Autovia Orbital preveia ocasionar-li. El treball constant de les entitats aplegades en la Campanya contra el Quart Cinturó, junt amb algunes institucions i organitzacions polítiques, ha aconseguit evitar que aquesta autopista afecti directament el Bosc de Can Deu.

Ara però, una nova i greu amenaça plana sobre el Bosc de Can Deu i el Rodal de Sabadell amb el projecte de Gasoducte Martorell – Figueres que l’empresa Enagas pensa construir travessant els camps i boscos del nostre terme municipal i del Vallès.

Aquest gasoducte, en base a una canalització d’un metre de diàmetre, anirà soterrat a un metre de profunditat en tot el seu traçat. La seva construcció però comportarà un greu impacte al territori, degut a la utilització de maquinària pesant per obrir una franja de 29 metres d’amplada al llarg del seu recorregut, eliminant tota vegetació i creant grans espais logístics cada 4 quilòmetres. Franja en la qual no es podrà reposar la vegetació al convertir-se en zona de seguretat, pas d’instal·lacions i pista per al manteniment del gasoducte.

El projecte preveu que el gasoducte passi per la zona nord de Sabadell resseguint la carretera BV-1248 per Sant Julià d’Altura, travessar pel mig del Bosc de Can Deu i creuar la llera del Riu Ripoll per la zona de la Font de la Teula. En aquest punt preveu pujar al pla de Can Bages i continuar en direcció a la Torre Turull, travessar el Torrent de Colobrers i el bosc entre Can Moragues i Can Casamada, per continuar en direcció a Sentmenat.

L’impacte sobre el territori serà molt greu pel fet de travessar una orografia molt accidentada amb nombrosos cursos fluvials. Amb aquest traçat el gasoducte haurà de creuar el torrent de Can Deu, el Riu Ripoll, el torrents de Can Bages i de Colobrers, el Riu Tort, el Torrent de Can Quer, etc. amb maquinària pesant que haurà d’anar desbrossant la vegetació, obrir el terreny i soterrar la canalització. Especialment sever serà l’impacte a l’hora de creuar el Riu Ripoll, al fer-ho pel punt amb més desnivell entre la plana i la llera i haver de superar talussos de més de 70 metres d’alçària.

Es dóna la circumstància que tots els espais afectats pel pas del gasoducte estan qualificats pel Pla General Municipal d’Ordenació de Sabadell (PGMOS) com espais de valor forestal, agrari o de valor ecològic-paisatgístic, així com de Parc Agrari de Sabadell i de sistemes dels talussos del Ripoll i dels cursos fluvials, pels seus elevats valors naturals i de biodiversitat que mantenen.

Especialment devastadors serien els efectes que el gasoducte ocasionaria al Bosc de Can Deu, declarat com Forest Protectora el 1992 per la Generalitat de Catalunya. Un bosc emblemàtic pels seus valors ambientals, culturals i socials que atresora, i pels quals s’ha lluitat per evitar que fos afectat pel procés d’urbanització i altres infraestructures com el Quart Cinturó.

Una vegada més l’administració confon la preservació del espais naturals per la funció ambiental, paisatgística i cultural amb una mena de reserva a mercè del pas de qualsevol infraestructura.

Els promotors del gasoducte van rebutjar les al·legacions plantejades fa dos anys per diverses entitats, entre elles l’Entesa per Sabadell i per varis ajuntaments entre ells el de Sabadell, en què ens oposàvem al traçat del gasoducte pels seus efectes negatius i proposàvem un traçat paral·lel a l’AP-7 o la línia del tren d’alta velocitat.

Davant la nova amenaça de destrucció del bosc més estimat per la ciutat i dels seus valors naturals i d’equilibri ambiental i territorial que representa per Sabadell i pel Vallès, caldrà que tota la ciutat s’impliqui novament en defensa del Bosc de Can Deu. Caldrà doncs recuperar el lema Salvem el Bosc de Can Deu.

[Publicat al Diari de Sabadell el 28/12/2010]