Un Pressupost opac i sense credibilitat

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

El Pressupost municipal és l’exponent que descriu de manera més clara l’acció d’un govern. Indica quina és la seva capacitat d’obtenir recursos i d’on els obté, com els administra i a què els destina en base a les seves prioritats polítiques, però també és una mostra del model de gestió.

El Pressupost és la proposta més important que cada any ha de plantejar el govern a la ciutat. Per poder-lo aplicar, ha de mostrar la bondat dels plantejaments perquè el ple municipal -que representa la ciutadania- li faci confiança.

Per generar aquesta confiança cal que el govern sigui totalment transparent. Cal que posi totes les cartes sobre la taula facilitant tota la informació. Les cartes amagades fan perdre tota credibilitat.

En el cas de Sabadell, el govern municipal a mans del PSC no en té cap de credibilitat en la seva gestió pressupostària, perquè a l’hora de presentar les seves propostes, quins recursos disposarà l’Ajuntament i a què els destinaran, amaga més del 60% de la informació. Més de la meitat de les cartes les guarda sota la taula per poder fer el joc que li convingui.

Les previsions que el govern municipal planteja en el Pressupost inicial no tenen res a veure amb les xifres reals. Els ingressos i les despeses que el govern prediu disten molt dels ingressos i de les despeses reals que acaba tenint al tancament de l’exercici.

El govern municipal ha convertit aquesta pràctica de la gestió pressupostària en habitual, fins a convertir el Pressupost en un document que té molt poca credibilitat. Si l’any 2003 la diferència entre les previsions inicials i les definitives va ser del 5,5%, aquesta diferència ha anat augmentant any rere any fins ultrapassar el 60%, aconseguint el rècord en el pressupost de l’any 2007 en el qual aquesta diferència va ser del 69%.

Si l’any 2003 el pressupost inicial va ser de 127 milions d’euros el definitiu va arribar als 134 milions, una desviació raonable. En canvi l’any 2009 -el darrer exercici tancat- el pressupost inicial aprovat va ser de 200 milions i es va acabar tancant amb 324 milions d’euros, un 62 % més respecte les previsions inicials. Una desviació del tot inadmissible.

Aquesta pràctica no s’explica pel fet que el govern faci uns pressupostos “prudents” per no caure en unes previsions d’ingressos excessivament optimistes. No, el govern del PSC coneix prou bé quins seran els ingressos reals al llarg de l’exercici i, tanmateix, fa unes previsions inicials molt a la baixa per a poder modificar posteriorment el pressupost en base a la seva única voluntat.

El govern municipal utilitza aquesta opacitat pressupostària com a estratègia per poder fer i desfer els recursos municipals en funció dels seus interessos al marge del debat polític.

És inconcebible, per exemple, que un govern aprovi un pressupost pel 2010 amb una previsió d’ingressos de 190 milions d’euros i que, després de múltiples modificacions, nou mesos després, a 1 d’octubre, aquest ingressos ja siguin de 309 milions d’euros. No és pas que lamentem que hi hagi una major capacitat per recaptar ingressos, sinó que aquest fet es conegui amb l’antelació suficient i no es reflecteixi en la previsió pressupostària inicial. En conseqüència totes les previsions de despesa resten completament difuses.

Ens trobem per tant amb una nova mostra de mala gestió dels recursos públics per part del govern municipal del PSC, amb una proposta pressupostària cada vegada menys creïble. No són creïbles uns pressupostos que gestionen els recursos municipals amb tan poca transparència.

Si des de la perspectiva de les prioritats el govern planteja uns pressupostos que no són els que Sabadell necessita per afrontar les necessitats presents i de futur, ens presenta a més a més uns pressupostos amb una credibilitat nul·la.

[Publicat al Diari de Sabadell el 7/12/2010]