Proposició a favor de crear un hotel/casal d’entitats a l’edifici de la Plaça del Vallès

Rebutjada

Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell

EXPOSA QUE:

L’edifici de propietat municipal ubicat a la Plaça del Vallès, que fins ara acollia part de les instal·lacions de l’entitat Xalest, quedarà lliure quan aquesta entitat es traslladi a l’edifici de l’antiga escola Cifuentes.

La cèntrica situació d’aquest edifici, així com la seva ubicació al bell mig d’una plaça pública, el fa molt adequat per convertir-se en un equipament cívic d’ús compartit amb diverses entitats, entre les quals s’hi podria comptar la recentment constituïda Associació de Veïns, que poden dinamitzar aquest sector.

El centre de Sabadell, malgrat acollir espais tan valuosos com el Casal Pere Quart, pateix un dèficit d’espais per a l’ús de les entitats, especialment per celebrar reunions o activitats de petit format.

Les característiques de l’edifici de la Plaça del Vallès permetrien oferir sales compartides per a diferents entitats, així com un seguit de serveis comuns de consergeria, sala d’actes, etc. que afavoririen el desenvolupament de les activitats pròpies i la interrelació entre elles, enriquint d’aquesta manera el teixit associatiu i social de la nostra ciutat.

L’Ajuntament de Sabadell té la voluntat de fomentar l’associacionisme i la ciutadania activa i valora positivament el paper de les entitats ciutadanes, que contribueixen a crear xarxa social i dinamitzar el teixit cultural i social.

Per tot això PROPOSA:

Ubicar a l’edifici de la Plaça Vallès un hotel o casal d’entitats, tot habilitant espais que permetin allotjar diferents entitats ciutadanes, així com serveis i espais d’ús comú.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 2 de novembre de 2010

Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos Garrido
Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell