Presentació de la Moció d’ES per crear un Casal d’Entitats a la Plaça Vallès

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 2 de novembre de 2010

Portem a la consideració del Ple una nova proposta a favor de reforçar el teixit associatiu de la nostra ciutat.

En aquesta ocasió proposant que es destini a un hotel-casal d’entitats l’edifici ubicat a la Plaça del Vallès.

Aquest edifici, que fins ara ha acollit part de les activitats de l’entitat Xalest, quedarà lliure ja que d’aquí a poques setmanes aquesta entitat es traslladarà a l’antiga escola Cifuentes.

L’edifici, de propietat municipal, compta amb una ubicació molt cèntrica i es troba en el sector Mercat on pràcticament no hi ha equipaments. A més a més, la seva situació en el mig de la plaça el fa molt adequat per acollir usos de caire cívic, que, si s’escau, també es poden estendre a la plaça.

Hem de tenir present que el centre de Sabadell compta amb pocs equipaments de caràcter ciutadà, i no compta amb cap espai pensat específicament per allotjar entitats. Actualment aquesta és una mancança per a moltes entitats, entre les quals s’hi troba per exemple la recentment constituïda Associació de Veïns Centre-Mercat.

L’objectiu d’aquest Hotel o Casal d’entitats seria aixoplugar per un temps determinat diferents entitats que no tenen una seu estable, amb sales de reunions i espais per a les diferents entitats i també serveis comuns, com ara consergeria, una sala d’actes, etc. afavorint d’aquesta manera el desenvolupament de les seves activitats i al mateix temps promoure la interrelació i el treball en xarxa.

Considerem que aquest Ajuntament està a favor de l’associacionisme i de la ciutadania activa com a elements dinamitzadors culturals i socials de la nostra ciutat, i per tant cal potenciar i enfortir el teixit associatiu amb propostes com aquestes.

Per tant proposem: Aprovar l’ubicar a l’edifici de la Plaça del Vallès un hotel o casal d’entitats, tot habilitant espais que permetin allotjar diferents entitats ciutadanes, així com serveis i espais comuns.

Confiem doncs en el seu vot positiu.