L’Entesa per Sabadell vol deixar palès que les al·legacions al Quart Cinturó són del govern i no pas de l’Ajuntament

El govern municipal va fer públic, en roda de premsa presentada per l’alcalde Manuel Bustos i el regidor d’urbanisme Juan Carlos Sánchez, les Al·legacions a l’Estudi informatiu al Cierre de la Autovia Orbital de Barcelona, o sigui del Quart Cinturó, anunciant que es tractava de les al·legacions de l’Ajuntament.

Des d’Entesa per Sabadell volem clarificar que les al·legacions que van presentar el Sr. Alcalde i el regidor d’urbanisme no són pas de l’Ajuntament de Sabadell, sinó única i exclusivament de l’equip de govern del PSC.

En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell va adreçar el passat 27 de setembre a l’equip de govern un seguit de consideracions sobre el citat estudi informatiu per tal que fossin incloses en el conjunt d’al·legacions que presentés el consistori. Cap d’aquestes consideracions ha estat tinguda en compte en les al·legacions que ha presentat l’equip de govern, i que ha publicitat com “les al·legacions de l’Ajuntament”.

Tampoc no hi ha hagut cap procés de debat sobre el contingut final de les al·legacions i han estat aprovades en el si de la Junta de Govern municipal on tan sols hi té vot el PSC.

Per altra banda, des de l’Entesa per Sabadell no compartim el contingut d’aquestes al·legacions presentades pel govern municipal, ja que tan sols actuen com un pedaç per maquillar el brutal impacte que tindria el Quart Cinturó sobre el territori i, de manera particular, sobre el rodal de la ciutat, sense entrar a plantejar-se si està justificada o no, ni qüestionar el rerefons del projecte, que no és altre que urbanitzar els darrers espais lliures del Vallès.

D’altra banda, lamentem que, en la línia del que ja va expressar el Conseller Nadal, el PSC sabadellenc tampoc no hagi volgut incorporar a les seves al·legacions una greu irregularitat: el fet que l’avaluació d’impacte ambiental sobre el qual es basa l’estudi informatiu, estigui caducat.

L’Entesa per Sabadell està elaborant les seves pròpies al·legacions a l’estudi informatiu que seran presentades en els propers dies i que qüestionen el projecte del Quart Cinturó.