La Direcció General d’Urbanisme desautoritza al govern municipal en un intent de modificar la normativa urbanística en els mateixos termes que l’Entesa per Sabadell havia denunciat

RP101008Isidre

La Direcció General d’Urbanisme ha desautoritzat al Govern municipal en una modificació del Pla General Municipal que havia aprovat per tal de facilitar un major aprofitament urbanístic a una promoció privada als carrer de Sant Pau – Cervantes. Els arguments pels quals la Generalitat no aprova aquests canvis de la normativa urbanística són els mateixos que l’Entesa havia denunciat.

Cronologia dels fets:

 23.07.2007.- El Ple municipal, amb els vots favorables de tots els grups, aprova inicialment la Modificació de Ple General, MPG-67, als carrers de Sant Pau 119-129 amb c de Cervantes. L’Entesa es va abstenir al·legant que hagués volgut poder consultar més àmpliament aquesta informació i no ha estat possible perquè no hi havia la documentació en el seu moment.

RP101008Isidre– 28.07.2007.- El BOP publica la modificació de Pla i s’obre el període d’nformació pública de 30 dies.

 Aquesta modificació de Pla desapareix de la relació de documents a exposició pública del web municipal.

 Finalitza el termini sense cap al·legació.

 17.12.2007.- El Ple municipal, amb els vots favorables del PSC, PP i CiU, l’abstenció d’ERC i ICV-EUiA i el vot contrari de l’Entesa, aprova provisionalment la Modificació de Pla General, consistent en:

· Deixar construir una planta més de la permesa (de PB+2PP a PB+3PP)

· Deixar construir més profunditat edificable de l’autoritzada (de 18 a 20 metres)

· Computar el sostre del sota-coberta com edificable, quan la normativa no ho permet.

Durant el Ple l’Entesa per Sabadell denuncia aquesta mala pràctica del govern municipal de modificar els paràmetres de la normativa urbanística que afavoreixen els interessos privats, i que enlloc de defensar l’interès públic fa urbanisme a la carta.

Aquesta modificació permetia al promotor poder edificar 255 m2 més dels autoritzats. De 1.794 a 2.150 m2.

En la intervenció en el ple, l’Entesa ja va sol·licitar que retiressin la proposta i revisessin els continguts i els motius de la modificació del Pla.
El regidor d’Urbanisme, Sr. Juan Carlos Sanchez, en un to de mofa va respondre que entre l’opinió de l’Entesa i la de la Direcció General d’Urbanisme tenia molt fàcil quina escollir .

 L’Ajuntament trasllada la modificació de pla a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona per a la seva aprovació definitiva.

 21.05.2008.- El Conseller Joaquim Nadal resol que s’han d’ajustar els paràmetres urbanístics a ordenació vigent:

· Deixar construir només PB+2PP

· Deixar construir fins una profunditat edificable de 18 metres

· No computar el sostre del sota-coberta com edificable.

 05.10.2010.- El Ple municipal aprova amb els vots favorables del PSC i PP i l’abstenció de la resta de grups la modificació del Pla amb els paràmetres ajustats a la normativa.
El regidor d’Urbanisme reconeix públicament que l’Entesa tenia raó.

Es tracta d’una mostra de la gestió adreçada a afavorir l’interès privat que, en més d’una ocasió, el Govern municipal fa de l’urbanisme d’aquesta ciutat i en contra de l’interès general.

Volem deixar palès que l’Entesa per Sabadell sempre ha vetllat perquè es compleixi la normativa i es respecti l’interès general de la ciutat, especialment en les propostes de modificació del Pla General i per aquest motiu adverteix, qüestiona i denúncia aquestes males pràctiques. L’Entesa sempre vetlla pels interessos de la ciutat.

Finalment, des de l’Entesa per Sabadell volem reconèixer que en aquesta ocasió la Direcció General d’Urbanisme ha fet el que li correspon fer i hagi impedit un nou despropòsits de la mala gestió urbanística del govern municipal.