Sobre l’aprovació definitiva del Reglament d’ús de la Casa Duran

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'octubre de 2010

Està clar que vostès no acompleixen els compromisos d’aquest Ple.
Malgrat la insistència de pràcticament tots els grups municipals reclamant un Reglament de la Casa Duran que permeti que algunes dependències puguin ser utilitzades per entitats ciutadanes, amb actes compatibles amb les seves característiques, vostès continuen negant aquesta possibilitat.

Han desestimat totes aquelles al·legacions que plantegem obrir la Casa Duran a la ciutat. A fer compatible que les entitats puguin utilitzar determinats espais, lògicament, amb unes determinades condicions que facin compatible l’ús amb la preservació dels valors patrimonials de l’edifici.

Vostès neguen tota possibilitat que la Casa Duran pugui ser utilitzada per les entitats ciutadanes.

Han rebutjat la nostra al·legació que permetia l’obertura a la ciutat i que plantejava que, a més dels actes institucionals de l’Ajuntament, també s’hi puguin realitzar actes de petit format organitzats per les entitats sabadellenques.

També han rebutjat una altra al·legació significativa. Han rebutjat que la Casa Duran depengui del Departament de Cultura enlloc del de Relacions ciutadanes i que la seva gestió i programació l’assumeixi Museus Municipals.

Amb aquesta negativa es volen assegurar gestionar-la directament des de Relacions ciutadanes, directament des d‘alcaldia. És a dir, prioritzen el protocol per sobre de la cultura.

Està clar que vostès NO volen que la Casa Duran sigui per la ciutat sinó que la volen per l’ús exclusiu de les seves activitats, per fer-hi allò que vostès creguin convenient i perquè tan sols hi pugui accedir qui vostès vulguin.

Obliden que es tracta d’un edifici públic, o sigui de tota la ciutat, i que per tant no es pot impedir l’ús, sinó restringir i regular les activitats d’acord amb les seves característiques i establir el cost que correspongui, però no impedir que les entitats puguin utilitzar-la.

Sincerament, no entenem, per exemple, per què el govern hi pugui organitzar la reunió d’un consell o la presentació d’un llibre, o el lliurament d’un premi, etc i en canvi una entitat no hi pot fer el mateix: una presentació d’un llibre o el lliurament d’un premi….

L’única explicació que té és que les restriccions d’ús vostès les posen en funció de qui les organitza i no en funció de quina activitat s’hi vol fer.
La proposta de fer un Reglament per regular la utilització de la Casa Duran va ser una iniciativa de l’Entesa, aprovada per aquest Ple el desembre de 2008, per facilitar el seu ús per part de les entitats ciutadanes més enllà dels actes que hi pugi organitzar l’Ajuntament.
Per tant el resultat final d’aquest reglament no acompleix el compromís del Ple, fet que lamentem i denunciem.

Lamentem que no admetin que les entitats puguin gaudir del marc excepcional que és la Casa Duran per organitzar-hi actes d’acord amb les característiques de l’edifici.

Lamentem la desconfiança que tenen cap a les ciutadania i les entitats.

Lamentem profundament aquest interès seu per apropiar-se del patrimoni col·lectiu en exclusiva.

Prefereixen tenir la Casa Duran pràcticament tancada tot l’any abans de permetre que la ciutat en gaudeixi.

Lògicament no donarem suport a aquest Reglament contrari als interessos de la ciutat i que no respon a la voluntat majoritària del Ple que va votar a favor d’un Reglament per regular l’ús de la Casa Duran per part de les entitats i no perquè la disposin vostès en exclusiva.