Sobre l’aprovació definitiva de la modificació de Pla General als carrers Sant Pau / Cervantes

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal del 5 d'octubre de 2010

Porten al Ple l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General als carrers Sant Pau / Cervantes amb uns nous paràmetres urbanístics.

Uns nous paràmetres que no els han modificat per voluntat pròpia, sinó perquè la Direcció General d’Urbanisme els hi ha donat un correctiu exemplar.

Urbanisme de la Generalitat els hi ha esmenat la plana de dalt a baix, impedint que tiressin endavant el despropòsit que van aprovar: que la pròpia administració promogui saltar-se la normativa urbanística per beneficiar un promotor privat.

Els hi ha esmenat la plana amb els mateixos arguments, els mateixos, que en el ple de desembre de 2007 vàrem denunciar i que varen motivar el nostre vot en contra (varem ser l’únic grup que ens hi vam oposar) de l’aprovació provisional. En concret:

 Deixar construir una planta més de la permesa (de PB+2PP a PB+3PP)

 Deixar construir més profunditat edificable de l’autoritzada (de 18 a 20 metres)

 Computar el sostre del sota-coberta com edificable, quan la normativa no ho permet.

Perquè aquest despropòsit?: per permetre al promotor poder edificar 255 m2 més del que autoritza la normativa, l’equivalent a 3 o 4 pisos més.

Aquesta és una mostra més de l’urbanisme a la carta que vostès fan. De l’urbanisme a mida d’alguns promotors i en contra de l’interès general de la ciutat que des de l’Entesa venim denunciant.

La Direcció General d’Urbanisme també els hi esmena la plana pel que fa a la proposta de composició de la façana.

Una proposta d’ordenació de les façanes que també des de l’Entesa vàrem qüestionar perquè no corresponia amb els criteris establerts pel PEIPU.

O sigui, vostès pretenien aprovar una Modificació del Pla General per facilitar un generós augment de l’edificabilitat saltant-se la normativa urbanística i els criteris del PEIPU.

Per tant, NO podem deixar de denunciar, una vegada més, la gestió interessada que fan de l’urbanisme d’aquesta ciutat i en contra de l’interès general.

En canvi no podem deixar de felicitar-nos perquè la Direcció General d’Urbanisme hagi fet el que li correspon fer: impedir els despropòsits de la seva mala gestió urbanística.

Però sobretot no podem deixar de congratular-nos d’haver advertit, qüestionat i denunciat que vostès promoguessin i aprovessin saltar-se la normativa en els mateixos termes que Urbanisme de la Generalitat els ha fet rectificar.

Però també volem deixar constància que l’Entesa sí que vetlla perquè es compleixi la normativa i es respecti l’interès general d’aquesta ciutat.

No podran dir que no ho sabien, no podran dir que no estaven advertits. El que lamentem és que vostès, sabent que teníem raó, tiressin pel dret.

Per acabar, tan sols els hi demanaria un parell de coses: que demanin disculpes pel què van dir i que reconeguin que es van equivocar al plantejar la modificació dels paràmetres urbanístics en els termes que van fer-ho i per no escoltar als qui advertíem que s’equivocàvem.

En el debat de l’aprovació provisional els hi vàrem demanar que retiressin la proposta i que revisessin els continguts i els motius de la modificació de pla.

Evidentment no ens van fer el més mínim cas, al contrari: les paraules del regidor d’urbanisme justificant el que era injustificable van ser de prepotència i de menyspreu:

 Defensant saltar-se la normativa

 Reduint el tema a una qüestió de gustos arquitectònics.

 Acusant-nos de desvalorar i no respectar la Taula del PEIPU

 Per acabar dient, en un to de mofa, Sr. Sánchez, que entre la nostra opinió i la de la Direcció General d’Urbanisme tenia molt fàcil quina escollir.

Doncs bé resulta que ha tingut d’acabar escollint la nostra opinió perquè és la mateixa que la de la Direcció General d’Urbanisme.