Les CAV donen ple suport a la Manifestació Contra el Quart Cinturó i denuncien l’absolut menyspreu de l’Administració pels processos de participació i pel territori

101001RPCAVManiQCp

Les Candidatures Alternatives del Vallès – CAV donen ple suport a la Campanya Contra el Quart Cinturó i participaran activament en la manifestació convocada pel proper diumenge 3 d’octubre a Sabadell.

101001RPCAVManiQCpLes CAV defensen un model de territori i de mobilitat que prioritzi el respecte pel territori i la defensa dels valors ambientals, socials i històrics del Vallès. En aquest sentit, reivindiquen que el gruix de les inversions en infraestructures es destinin a impulsar veritablement el transport públic i a millorar la xarxa viària existent, sovint abandonada.

Les CAV també volen denunciar l’absolut menyspreu de l’Administració pels processos de participació i pel territori, una actitud que ha quedat prou palesa en la tramitació de l’Estudi Informatiu del “Cierre de la Autovía Orbital”, és a dir, del tram Terrassa-Granollers del Quart Cinturó. I com a mostra tres exemples:

 Com és prou conegut, el període d’informació pública de l’Estudi Informatiu coincidia inicialment amb el mes d’agost, fet que tenia l’únic objectiu d’impedir que es presentessin al·legacions crítiques amb el projecte.

 Arran de les pressions del Ministerio de Fomento i d’altres instàncies polítiques, el Ministerio de Medio Ambiente va accedir a recuperar la tramitació ambiental sobre la qual poques setmanes abans havia dictat resolució de caducitat, permetent així la publicació de l’Estudi Informatiu i evidenciant que el calendari electoral pesa més que el rigor de la tramitació i el compliment de la legislació ambiental.

 L’anàlisi en profunditat de l’Estudi Informatiu que ha fet la Campanya Contra el Quart Cinturó denota la falta de respecte pel territori pel fet que la necessitat d’aquesta nova infraestructura es justifica a partir de dades de mobilitat deliberadament incorrectes i d’una anàlisi cost-benefici sobrevalorada.

Davant d’aquestes mostres evidents de manca de transparència i de manipulació de les dades, les CAV denuncien interessos partidistes i econòmics per imposar el Quart Cinturó a qualsevol preu, malgrat el cost econòmic estimat (més de 900 milions d’euros) seria de molta més utilitat a la societat i permetria incidir d’una manera molt més positiva en els problemes de mobilitat si s’invertís en transport públic.

Les Candidatures Alternatives del Vallès defensen un model de mobilitat basat en una xarxa ferroviària potent i en l’impuls a curt termini d’una xarxa de tramvies que permeti millorar la comunicació intracomarcal i els desplaçaments urbans.

També reclamem inversió per millorar la xarxa de carreteres secundàries, abandonada deliberadament, així com la supressió del peatges de la regió metropolitana.

D’altra banda, les CAV rebutgen els intents de confondre la ciutadania que practiquen les diferents administracions i algunes formacions polítiques que utilitzen altres denominacions per referir-se al Quart Cinturó, com ara B-40, Cierre de la Autovía Orbital o Ronda del Vallès. Porti el nom que porti, el Quart Cinturó suposa una agressió irreversible a la nostra comarca i la perpetuació d’un model de mobilitat obsolet, que té un elevat consum de territori i que fragmenta el Vallès.

El Vallès, 1 d’octubre de 2010

En representació de les CAV:

 Juan Antonio Pérez, conseller comarcal de les CAV i regidor de l’AEB de Badia del Vallès

 Jacint Padró, regidor del COP de Ripollet

 Ita Espinosa, regidora de l’Altraveu de Castellar del Vallès

 Isidre Soler, regidor de l’Entesa per Sabadell