L’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que cerqui finançament perquè la Pista coberta d’atletisme sigui sostenible per a les finances municipals

Finalment ha estat inaugurada la Pista Coberta d’atletisme de Catalunya a la nostra ciutat, que permetrà realitzar la pràctiques de l’atletisme i altres modalitats esportives en unes condicions immillorables.

Es tracta d’una moderna i atractiva instal·lació que ha costat més de 17.000.000 euros, uns 5 milions més del cost previst inicialment, i que ha estat finançada per diverses administracions.

Un cop construïda, i si no es troben solucions, el cost de la gestió i del seu manteniment recaurà exclusivament al Consistori, en ser-ne l’únic titular. El resultats de compte de l’explotació, el balanç entre ingressos i despeses, preveu un promig de més de 230.00 euros anuals de pèrdues per als primers 4 anys de funcionament.

Es tracta d’un dèficit tan elevat que, malgrat s’aconsegueixi treure el màxim rendiment d’aquesta instal·lació, les arques municipals es veuran fortament afectades durant anys, tot i els previsibles convenis amb les federacions catalana i espanyola d’atletisme, així com altres i amb els clubs, per desenvolupar-hi les disciplines esportives que siguin compatibles amb l’atletisme.

Pel fet de tractar-se d’una instal·lació singular a nivell d’estat, que permetrà realitzar competicions internacionals amb les millors condicions tècniques conegudes fins avui, fet que sens dubte redundarà en el prestigi internacional del país, l’Entesa per Sabadell demana a l’alcalde que cerqui el finançament necessari, a nivell de les institucions catalanes i espanyoles, perquè sufraguin part de l’elevat cost de manteniment i aquest no recaigui únicament i exclusiva sobre la ciutadania sabadellenca.