L’Entesa per Sabadell proposarà en el ple municipal que es garanteixi la protecció del conjunt del Vapor Pissit

El Vapor Pissit va ser la primera gran fàbrica de Sabadell. Fou construït el 1843 i conserva encara l’estructura original característica d’aquest tipus de conjunt fabril, format pel pati de drapaires central, les dues quadres paral·leles al pati, l’antiga sala de màquines i la xemeneia. Té un elevat valor en ser l’únic exponent d’aquesta tipologia d’edifici industrial que es manté a la ciutat i també com a conjunt singular a Catalunya.

El estudis realitzats al Vapor Pissit posen de relleu la importància del conjunt industrial pel seu valor arquitectònic i històric. La preservació d’aquest conjunt és de gran importància ja que ofereix un escenari excepcional per poder conèixer i evocar una de les etapes més rellevants de la memòria històrica de la ciutat.

Tot i la rellevància del conjunt del Vapor Pissit, actualment el Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS, no garanteix la protecció de la totalitat del conjunt, sinó que protegeix tan sols la nau principal amb façana al carrer del Sol. Pel contrari les naus paral·leles de llevant del pati de drapaires, el dipòsit d’aigua, l’antiga sala de màquines i xemeneia no gaudeixen de cap tipus de protecció llevat de la documental i per tant són susceptibles de ser enderrocades.

El conjunt fabril del Vapor Pissit és de propietat municipal des de l’abril de 1987 en què l’Ajuntament el va adquirir per ubicar-hi el futur Museu de la Indústria Tèxtil Llanera per acord unànime del Ple municipal de 1998, en base al projecte museològic de Sabadell aprovat també per unanimitat, que preveu ocupar la totalitat del vapor.

L’Entesa per Sabadell conscients de la importància que per Sabadell té la preservació del conjunt del Vapor Pissit, com a peça fonamental del patrimoni històric i arquitectònic de la ciutat, porta al ple municipal del proper dia 7 una proposició adreçada a garantir la protecció del seu conjunt en base als dos punts següents:

 Ampliar l’actual nivell de protecció volumètrica a la totalitat del conjunt industrial del Vapor Pissit.

 Iniciar els tràmits administratius necessaris per recollir aquest nou nivell de protecció en el PEPPS.