L’Entesa per Sabadell sol·licita a l’alcalde la convocatòria del Consell Assessor de l’Habitatge per tractar les problemàtiques actuals com ara els desnonaments

L’Entesa per Sabadell ha adreçat un escrit a l’alcalde sol·licitant que es convoqui el més aviat possible el Consell Assessor de l’Habitatge de Sabadell, amb l’objectiu de debatre l’actual problemàtica dels habitatges a la nostra ciutat.

El Consell Assessor és l’òrgan de participació creat pel ple municipal el maig de 2008 que té entre altres objectius fer el seguiment de les polítiques d’habitatge, recopilar informació, debatre i fer propostes sobre l’habitatge a la nostra ciutat.

Tot i les greus problemàtiques que actualment afecten a diferents àmbits de l’habitatge a la nostra ciutat aquest consell no s’ha reunit des de fa més d’un any i mig, fet que considerem preocupant.

Un dels aspectes que l’Entesa vol que el Consell Assessor abordi és el tema dels desnonaments d’habitatges que pateixen diverses persones, a causa de la impossibilitat d’afrontar el pagament de les hipoteques. Moltes famílies estan vivint veritables situacions dramàtiques perquè han estat o estan punt de perdre el seu habitatge, amb el risc de quedar-se al carrer i haver de seguir afrontant el deute contret amb les entitats bancàries.

Es tracta d’un tema molt greu que afecta ja a moltes persones de la nostra ciutat, especialment dels sectors més vulnerables socialment, davant la qual no podem restar indiferents. Una situació que pot afectar encara a més famílies davant el previsible augment de les hipoteques i d’una perllongada crisi econòmica.

Des de l’Entesa per Sabadell considerem que la societat, i especialment les administracions públiques, no poden defugir aquesta problemàtica ni de la seva responsabilitat i que cal abordar-la amb la màxima rigorositat per trobar-hi solucions.