L’Entesa per Sabadell denuncia de nou el nul interès del govern municipal per preservar la Masia de Can Llong

En la seva habitual gira en època de vacances per les obres de la ciutat, el passat dissabte l’alcalde Manuel Bustos va posar en evidència novament el desinterès del govern municipal per la conservació de la Masia de Can Llong i pel patrimoni històric de la ciutat.

En la visita a les obres de construcció del nou Centre Cívic de Can Llong junt a la masia que li dóna nom, l’alcalde, no tan sols va obviar esmentar que no es fa cap tipus d’actuació en aquesta masia, sinó que, amb les seves paraules, va donar a entendre que s’està actuant en la mateixa, confonent una vegada més l’opinió pública perquè malauradament no és cert que s’estigui actuant en la masia.

La masia de Can Llong té els seus inicis en el segle XVI i és una de les masies més representatives del passat agrícola de Sabadell. És de propietat municipal, forma part de patrimoni arquitectònic i històric de la ciutat, i està protegida pel Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell, PEPPS. Malgrat això presenta un estat del tot deplorable fruit de l’abandonament i la manca d’interès.

El govern municipal s’ha negat sempre a destinar-hi qualsevol tipus de recurs per evitar la seva degradació, malgrat les reiterades peticions, tant veïnals com de l’Entesa per Sabadell, per rehabilitar-la com a equipament sociocultural al servei del barri a través dels programes d’inversió i dels fons estatals.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem novament el menyspreu del govern municipal per la Masia de Can Llong, fet que porta a pensar que prefereix condemnar-la a la seva total desaparició.

Un desinterès que és fruit de la manca de sensibilitat del govern municipal envers el patrimoni històric de Sabadell, tal i com succeeix amb altres edificis també de propietat municipal com el Molí d’en Torrella i el Vapor Turull, entre altres.