L’Entesa per Sabadell recorda que el govern municipal va adjudicar a dit les obres de la recent inaugurada Plaça Cambó

L’Entesa per Sabadell celebra que s’hagi arranjat la malmesa Plaça Cambó de Can Feu, una obra consistent en la reposició d’alguns paviments i substitució del sistema clavegueram, que durant molts anys no havia obtingut cap tipus d’actuació de manteniment.

No obstant això, l’Entesa denuncia que aquesta actuació s’ha realitzat incomplint completament els procediments que regeixen les adjudicacions d’obres municipals:

 S’ha realitzat sense projecte, impedint d’aquesta manera conèixer quin tipus d’actuació, quins materials i quin cost té l’actuació.

 No s’ha donat compte en cap organisme municipal, ni informatiu ni aprovatori, tal i com és preceptiu, que validi la seva realització i la seva despesa.

 No s’ha realitzat cap procés per adjudicar l’obra, tot i haver tingut un cost de 150.000 euros.

L’obra ha estat adjudicada a dit a la UTE SEROP-ELSAMEX amb càrrec a la contracta de manteniment de ferms que aquesta empresa té adjudicada per arranjar els ferms dels carrers, que evidentment no inclou rehabilitar espais públics.

L’Entesa per Sabadell denuncia aquesta nova irregularitat en la tramitació i adjudicació d’una obra municipal per part del govern de la ciutat. Una actuació contrària a tot procediment i que s’ha fet sense transparència.

Per altra banda aquesta pràctica d’utilitzar la contracta de manteniment de ferms per actuacions que no li corresponen, com reparar una plaça, comporta un mal ús de la mateixa i va en detriment del correcte estat dels ferms dels carrers de la ciutat, molts dels quals pateixen un evident mal estat.