L’Entesa per Sabadell valora positivament la modificació del Pla Especial d’usos recreatius del barri Gràcia i demana al govern municipal que allargui el termini per poder fer al·legacions

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment la modificació del Pla Especial que regula els usos recreatius i de restauració del barri de Gràcia. Aquesta modificació del Pla és de cabdal importància per avançar cap a una solució definitiva de les conseqüències que l’anomenat oci nocturn provoca als veïns i veïnes del barri de Gràcia.

L’Entesa per Sabadell treballa des del primer moment en la defensa dels drets dels veïns del barri de Gràcia al descans i a no patir cada cap de setmana l’incivisme d’aquelles persones que confonen l’oci amb les bretolades. Per aquest motiu venim reclamant mesures concretes que facin efectius aquests drets.

En aquest sentit l’Entesa té en el seu programa de govern propostes per evitar les molèsties als veïns i veïnes i el progressiu trasllat dels locals d’oci a Sant Pau de Riu-sec.

Conseqüentment valorem de manera positiva aquest pas de modificar el Pla especial que ha de permetre, en un termini no llunyà, la desaparició de les activitats d’oci del nostre terme municipal de les zones properes als habitatges.

Amb la finalitat que aquest pla especial compti amb les màximes aportacions de les entitats i de la ciutadania l’Entesa per Sabadell ha sol·licitat al govern municipal que allargui el termini d’exposició pública previst d’un mes, ja que la coincidència d’aquest termini amb el mes d’agost no facilita el dret a la participació ciutadana.

Tot i això l’Entesa continuarà treballant a favor del descans dels veïns i veïnes i de les condicions de l’espai públic del barri mentre continuïn convivint les activitats d’oci, reclamant mesures com és el control de llicències, l’acompliment d’horaris, una major vigilància, la limitació efectiva d’accés als carrers, la neteja i manteniment de l’espai públic, etc., ja que la perspectiva de trasllat no ha de significar la reducció de les mesures que cal aplicar.