L’Entesa per Sabadell considera positiu que finalment el Govern municipal reconegui irregularitats en l’adjudicació dels habitatges de Sant Oleguer i li reclama que assumeixi la seva responsabilitat

Gairebé un any després de l’esclat del cas de les adjudicacions irregulars d’habitatges del Complex de Sant Oleguer, el govern reconeix per primer cop el veritable abast dels incompliments en un decret de data 13 de juliol emès pel tinent d’alcalde d’Urbanisme, Sr. Joan Carles Sánchez.

El decret, basat en una anàlisi tècnica per part dels serveis municipals, determina que 12 dels adjudicataris incomplien els requisits d’edat, propietat o patrimoni màxim. Aquest fet implica la resolució dels 10 contractes que encara són vigents i l’aplicació de fórmules per atorgar-los novament l’habitatge, sempre i quan en l’actualitat compleixin els requisits.

D’altra banda, el mateix decret reconeix que el procediment administratiu no va ser correcte en cap cas pel fet que mai no es va constituir la Comissió de Valoració i Admissions, i insta a la gerència de VIMUSA a confirmar les adjudicacions de contractes, prèvia verificació de la incorporació de les acreditacions documentals en cada expedient. És a dir, a fer la tramitació que en el seu moment va obviar el govern municipal.

Per tant, lluny de les declaracions de l’alcalde i diversos membres del govern durant aquest any, que parlaven de dos errors administratius, el cert és que ara els propis serveis municipals admeten 12 casos d’incompliment de requisits, amb possibles conseqüències per als adjudicataris, i de la necessitat de confirmar tots els contractes en què no s’han detectat incompliments.

L’Entesa per Sabadell considera positiu aquest decret pel fet que parteix de la clarificació de les diferents situacions i estudia cada cas per fer possible la seva regularització, i, sobretot, perquè el reconeixement de l’abast de les irregularitats és el primer pas per tal que el Govern municipal assumeixi la seva responsabilitat.

L’Entesa per Sabadell ha demanat en tot moment responsabilitats polítiques davant la mala praxi, duta a terme amb la més absoluta impunitat, tal i com vam poder constatar personalment examinant els expedients, fet que va confirmar que la tramitació es va fer al marge del procediment administratiu elemental, tal i com hem manifestat de manera reiterada.

L’Entesa per Sabadell exigeix un cop més a l’alcalde que assumeixi la seva responsabilitat política en tot aquest afer i prengui les mesures oportunes per depurar responsabilitats polítiques en relació a les irregularitats en el procés.