El PSC haurà de pagar les costes processals de la querella per injúries pel circuit del bici-trial

Tres anys després d’haver interposat, el juny de 2006, una querella criminal per injúries i calúmnies contra el portaveu de l’Entesa per Sabadell, Isidre Soler, per haver denunciat públicament les irregularitats comeses pel govern municipal en la contractació de les obres del Bici-trial i de l’ampliació del circuit de monopatins del Parc Catalunya, el 12 de febrer passat el PSC va renunciar a l’acció penal i va sol·licitar el sobreseïment de les actuacions. Ho va fer sense anunciar-ho públicament, sense donar cap tipus de raonament, ni pagar les costes del procés.

La retirada de la querella interposada pel PSC es va interpretar com una maniobra per evitar que el jutge constatés les irregularitats comeses i el cas es tornés en contra del querellant, el PSC.

L’Entesa per Sabadell va interposar recurs d’apel·lació contra aquesta decisió amb la finalitat de recuperar, si més no, les costes judicials i el passat dia 4 de juny l’Audiència de Barcelona ha estimat el recurs interposat obligant al PSC a pagar les costes del procés, contra la qual no hi ha la possibilitat d’interposar cap recurs.

La interlocutòria de la Secció tercera de l’Audiència de Barcelona deixa en absoluta evidència la mala fe en que va actuar el querellant, el PSC, amb determinacions com:

 S’aprecia una conducta processal per part de la querellant que comporta considerar que la querella era certament temerària o la seva interposició venia determinada per la mala fe encaminada a perjudicar el querellat,…

 També s’ha de considerar que d’ençà d’aquell moment qui demostrà interès en la pràctica de diligències fou la querellada i no la querellant…

 Sembla que un cop presentada la querella i admesa aquesta a tràmit, la part que la interposà es donà per satisfeta, la qual cosa implica que s’hagi de contemplar la decisió d’interposar-la i l’acte de fer-ho com a manifestació d’una clara mala fe.

Des de l’Entesa valorem positivament que la justícia hagi actuat de manera exemplar davant d’una actitud reprovatòria exercida pel PSC, a la vegada que denunciem aquesta pràctica acusatòria tan frívola i la utilització temerària i irresponsable dels recursos públics de la justícia.

Una vegada més el PSC ha posat de manifest la seva tendència a criminalitzar a qui discrepa i a qui s’atreveix a denunciar les seves pràctiques irregulars.

Adjunts