L’Entesa per Sabadell reclama informació oficial sobre les obres dels FGC i exigeix la reunió urgent de la Comissió de seguiment de ciutat de les obres

L’Entesa per Sabadell ha rebut amb perplexitat la informació sobre el canvi de calendari en les obres dels FGC i la seva afectació al Passeig de la Plaça Major, amb el greu perjudici per a la ciutat i una incidència directa sobre el comerç de la zona, ja prou afectat per les pròpies característiques de les obres.

Una vegada més, aquesta informació ha arribat a través dels mitjans de comunicació i no a través dels canals de participació i d’informació establerts, fet que posa en entredit el seu funcionament.

Aquesta nova modificació del calendari d’obres forma part de l’opacitat que sempre ha existit sobre la informació de l’evolució de les obres per part de la Direcció General del Transport Terrestre de la Generalitat. Mai no han volgut donar terminis aproximats de la durada de les obres en els diferents punts de la ciutat. Mai no hi ha hagut un compromís ferm sobre l’execució de les obres.

Davant d’aquesta situació, l’Entesa per Sabadell denuncia aquesta manera de procedir de la Generalitat i del govern municipal, que no vetlla suficientment pels interessos de l ciutat, a la vegada que lamenta el nou prejudici sobre l’activitat comercial del centre i reclama més informació, més transparència i més compromís sobre el calendari d’execució de les obres.

En aquest ordre de coses l’Entesa lamenta que una vegada més no s’hagi convocat la Comissió de seguiment de ciutat de les obres del FGC, creada per tal fi, per informar i donar explicacions sobre els canvis de l’obra.

Per aquest motiu l’Entesa ha sol·licitat la convocatòria de la Comissió de seguiment -que no s’ha reunit des del 23 de desembre de 2009- amb la finalitat d’obtenir les oportunes explicacions sobre aquests canvis de calendari i que la Generalitat es comprometi a fixar uns terminis concrets per l’execució de les obres.