L’Entesa per Sabadell sol·licita a l’alcalde la continuïtat dels Tallers de Coneixement d’oficis i del SADAPI

L’Entesa per Sabadell va tenir coneixement de la previsible desaparició de dos serveis a la ciutadania, que gaudien de molta acceptació: Els tallers de Coneixement d’oficis i el SADAPI (Servei d’Atenció Domiciliària a la Petita Infància). A rel d’aquestes notícies vam sol·licitar informació oficial que confirma que la Generalitat no subvencionarà cap dels dos programes el proper any.

Els tallers de Coneixement d’oficis, organitzats pel Vapor Llonch, sumen ja nou edicions i enguany hi ha participat 173 alumnes de 15 i 16 anys, procedents de 16 centres d’ensenyament. El programa té una durada de 7 mesos i consisteix en posar en contacte els joves amb oficis relacionats amb les especialitats de metall, electricitat, automoció, fusta, fleca, cuina, restauració i arts gràfiques. És, per tant, un programa adreçat a orientar el seu futur professional, amb assessorament personalitzat i coordinació amb els centres per facilitar la transició al món laboral.

Pel que fa al Servei d’Atenció Domiciliària a la Petita Infància – SADAPI, es tracta d’un servei de mainaderes que va començar l’any 2001 i és una alternativa o un complement a les escoles bressol. L’any 2006 va atendre més de 500 nens i nenes. Durant aquests anys ha estat finançat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

L’Entesa per Sabadell considera que la desaparició d’aquests serveis suposa un retrocés en les polítiques municipals adreçades als infants i els joves i alerta de què la desaparició de serveis i programes es pot estendre a altres àmbits si la Generalitat continua aplicant retallades dràstiques de les subvencions en matèria d’educació. En una època de dificultats econòmiques, la reducció de despeses no s’ha de centrar en els serveis a les persones i a la formació, sinó en suprimir despeses supèrflues i innecessàries.

Per aquest motiu l’Entesa ha fet arribar un escrit a l’alcalde mostrant aquesta preocupació i demanant que, a banda de reclamar a la Generalitat que no retiri les convocatòries de subvenció que afecten aquests serveis, s’estudiï mantenir-los amb recursos municipals o bé buscant noves fonts d’ingressos.