L’Entesa per Sabadell proposa millores de l’espai públic a la Creu Alta i a Gràcia

100526RPcarrersvianants

100526RPcarrersvianantsL’Entesa per Sabadell treballa per augmentar la qualitat de l’espai públic amb propostes adreçades a millorar l’espai públic de diferents àmbits de la ciutat. Aquesta qualitat passa per anar guanyant el carrer com un espai de relació, de convivència, en el qual es valora l’estar més que no pas el passar, prioritzant les actuacions en aquells espais públics vinculats als serveis i els equipaments.

En aquest sentit, hem adreçat al govern municipal dues propostes de millora de dos espais a dos barris: un al carrer de Borràs de la Creu Alta i a l’altre al carrer de Pau Claris a Gràcia.

El carrer Borràs
100526propostaCreuAltaLa proposta del carrer de Borràs planteja transformar el tram entre els carrers de Pi i Margall i de Sant Isidre en un carrer de vianants un cop s’urbanitzi aquesta zona com a conseqüència de les obres de l’estació de la Creu Alta. La pacificació d’aquest tram de carrer afavoriria l’entrada i sortida dels alumnes del cicle infantil al CEIP Creu Alta, així com l’accés a la Biblioteca dels Safareig des d’un carrer sense vehicles.

Aquesta proposta és la primera actuació d’una de més ambiciosa, com és la de transformar en un Eix cívic pacificat el carrer Borràs entre els carrers de Pi i Margall i la Plaça de Granados.

La cruïlla del c. Pau Claris amb Verdaguer
La proposta al barri de Gràcia consisteix en crear uns itineraris més segurs per accedir al CEIP Teresa Claramunt, pensant sobretot en l’anunciada obertura del carrer de Pau Claris, actualment clausurat al pas de vehicles. Es tracta fonamentalment de guanyar espais segurs per als vianants, restringint l’amplada de la calçada i d’evitar l’estacionament en els passos de vianants, que lamentablement és habitual a les hores d’entrada i sortida de l’escola.cruillaPauClarisMolins

Per altra banda també es planteja transformar el tram del carrer de Permanyer, entre els carrers de Pau Claris i la carretera de Molins de Rei en carrer de vianants amb la finalitat de donar un millor accés al CAP que actualment es troba en construcció.