L’Entesa per Sabadell denuncia el nul interès del govern municipal per preservar la Masia de Can Llong

MasiaCanLlong100524

L’Entesa per Sabadell lamenta que s’hagin iniciat les obres de construcció del nou Centre Cívic de Can Llong ignorant completament la Masia de Can Llong situada en el mateix espai d’aquest nou equipament.

MasiaCanLlong100524Aquesta masia, que té els seus inicis en el segle XVII, és una de les masies més representatives del passat agrícola de Sabadell i ha acabat donant nom al nou barri de la ciutat. Des de finals dels anys 70, quan va deixar de tenir activitat, ha sofert un progressiu deteriorament fins arribar al deplorable estat actual, fruit de l’abandonament i de la contínua espoliació.

L’Entesa per Sabadell ha adreçat contínues peticions al govern municipal perquè evités la degradació de la masia a través dels programes d’inversió i dels fons estatals. Al maig del 2005 l’Entesa també va presentar una proposta en la que plantejava la consolidació urgent dels elements constructius i la posterior rehabilitació integral del conjunt de la masia i de l’entorn com a equipament sociocultural del barri.

Malauradament, el govern municipal no ha destinat ni un trist euro per evitar l’enrunament de la masia i ni tan sols ha previst una partida per consolidar-la dins el projecte de construcció del nou Centre Cívic, construït a tocar la masia i que fins i tot pot posar-la en risc durant els moviments de terres.

Des de l’Entesa per Sabadell denunciem, una vegada més, el menyspreu del govern municipal per a la conservació de la Masia de Can Llong, fet que porta a pensar si el què vol en realitat és condemnar-la a la total desaparició.

Aquest desinterès per la Masia de Can llong en realitat forma part de la manca de sensibilitat del govern municipal envers la preservació del conjunt del patrimoni històric de Sabadell. El Molí d’en Torrella i el Vapor Turull són altres mostres d’aquesta desídia.