Parc de Salut, el contenciós com a coartada

Isidre Soler Clarena - Regidor portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell

El Parc de Salut és un projecte innovador concebut durant el darrer mandat de l’alcalde Toni Farrés com un equipament estratègic del camp de la sanitat, destinat a la recerca i a la innovació tecnològica i a la docència. Un projecte impulsat per l’Ajuntament i la Corporació Parc Taulí, en col·laboració amb la Generalitat, el Ministerio d’Educació i Ciència, la UAB i diverses entitats privades. Era un projecte de ciutat amb projecció de país, una peça clau del gran projecte Gran Via Digital destinat al coneixement, que havia de ser liderat per l’Ajuntament.

L’any 1999, però, amb l’arribada del PSC al govern municipal, el Parc de Salut va anar a parar a un dels calaixos de l’alcaldia, junt amb el CESTIC, la Gran Via Digital, la Ciutat del coneixement, etc. Mai no va ser una prioritat pel govern encapçalat per Manuel Bustos que, pel contrari, posava tots els esforços en projectes extravagants i especulatius com el zoo.

Malgrat aquest desinterès municipal, un equip de professionals vinculats a la Corporació Parc Taulí van anar definint els continguts del Parc de Salut, i els van exposar públicament al novembre de 2005 a l’auditori de Caixa Sabadell. A aquest acte no hi va assistir cap ni un dels membres del govern municipal; l’únic regidor del Consistori que hi va assistir va ser qui subscriu aquest article.

Un any després, el desembre de 2006, en resposta a una pregunta de l’Entesa per Sabadell, el govern municipal reconeixia que el projecte del Parc de Salut encara no estava redactat i que sent molt optimistes podria estar-ho a finals del 2007.

Al llarg d’aquells gairebé set anys que Manuel Bustos portava ja com a alcalde res no impedia iniciar el Parc de Salut. Els terrenys on s’havia d’ubicar, la Caserna de la Guàrdia Civil, és de propietat municipal i així està inscrit en el Registre de la Propietat des de l’any 1999 i el Ministeri d’Educació i Ciència havia concedit un crèdit de 5 milions d’euros. Tan sols el desinterès i la incapacitat d’impulsar un projecte d’aquestes característiques ho va impedir.

Però el Parc de Salut no va ser l’única víctima de la desídia del govern del PSC envers el gran projecte de Gran Via Digital. L’any 2004 el govern municipal dissolia el CESTIC i el seu edifici era permutat amb la Cambra de Comerç. Posteriorment l’ABB, anomenat pel propi govern com l’equipament insígnia de Gran Via Digital, era reconvertit per art de màgia en centre de fires i convencions de dubtós èxit.

Per la seva banda, la Caserna de la Guàrdia Civil també va ser víctima de la política especulativa de l’alcalde Bustos que, el setembre de 2004, va segregar 1.700 m2 dels 7.700 dels destinats al Parc de Salut i els va requalificar d’equipament a residencial per construir-hi habitatges d’alt nivell. Un any després va iniciar, sense èxit, el procés per vendre aquest terreny per 11 milions d’euros.

Quan al desembre de 2006 l’Entesa va interposar el primer recurs contenciós per evitar que la ciutat hagués de regalar un solar de propietat municipal al Ministerio de l’Interior i pagar 3 milions d’euros per construir una nova Caserna de la Guàrdia Civil a canvi de recuperar un immoble de propietat municipal, mai no va demanar la paralització del conveni signat entre l’alcalde Manuel Bustos i el ministre de l’Interior Alfredo Pérez Rubalcaba i per tant res tampoc no impedia la construcció del Parc de Salut.

Finalment, el febrer de 2008 la Consellera Marina Geli i l’alcalde Manuel Bustos van anunciar que reubicarien el Parc de Salut al pavelló Victòria Eugènia del Parc Taulí. Dos anys després d’aquell anunci tampoc no han tingut capacitat d’iniciar aquest equipament.

Tot fa pensar, doncs, a la vista de com han succeït els fets, que no ha estat pas la interposició del recurs contra el conveni signat per l’alcalde el que ha aturat el Parc de Salut. El recurs contenciós ha estat tan sols la coartada per camuflar el seu poc interès per aquest equipament, la incapacitat per liderar qualsevol projecte de ciutat i l’excusa per confondre l’opinió pública.

Les coses són com són i qui vulgui trobar responsables del perquè Sabadell no tingui encara el Parc de Salut s’haurà d’adreçar a l’alcalde Manuel Bustos i al govern del PSC.

[Publicat al Diari de Sabadell l’1/06/2010]