L’Entesa per Sabadell es mostra satisfeta per l’aprovació a la Junta de Portaveus de la seva moció sobre l’empadronament

El passat divendres 29 de gener la Junta de Portaveus va aprovar la moció presentada per l’Entesa per Sabadell amb l’objectiu fonamental de mostrar públicament el compromís de l’Ajuntament de Sabadell d’empadronar tots els ciutadans i ciutadanes, independentment de la seva situació administrativa.

L’Entesa va presentar aquesta moció en un moment de gran controvèrsia sobre els drets d’empadronament arran de la intenció del govern municipal de l’Ajuntament de Vic de no empadronar les persones immigrades que no disposessin de la documentació necessària per a regularitzar la seva situació.

La moció es va aprovar per majoria, amb l’abstenció del PP i el vot afirmatiu de la resta de grups municipals. Els acords són els següents:

1. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament de no discriminar cap persona pel seu origen o procedència, condició social, creença o situació administrativa d’acord amb el que determina la legislació vigent, en concret la Llei reguladora de les bases de règim local.

2. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament per evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió que pugui afectar a les persones immigrades i per a garantir els drets humans universals de totes les persones que resideixen en el municipi i continuar treballant per aconseguir la màxima cohesió social.

3. Declarar el compromís de continuar impulsant polítiques socioeconòmiques i actuacions d’acollida, amb la finalitat d’assolir una òptima convivència entre totes les persones de la nostra ciutat independentment del seu origen i de la seva situació administrativa.

4. Reclamar, una vegada més, a totes les administracions competents les dotacions econòmiques i els mitjans necessaris per a satisfer les creixents demandes socials i de serveis bàsics.

5. Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.