L’Entesa per Sabadell vol que la Junta de Portaveus faci explícit el compromís de l’Ajuntament amb el conjunt de la ciutadania

El proper divendres 29 de gener la Junta de Portaveus debatrà una moció presentada per l’Entesa per Sabadell que s’emmarca en un context de controvèrsia sobre els drets d’empadronament, arran de la intenció del govern municipal de l’Ajuntament de Vic de no empadronar les persones immigrades que no disposessin de la documentació necessària per a regularitzar la seva situació.

L’Entesa considera que aquest tipus de polèmiques són un terreny adobat per a la demagògia, ja que obvien que el principal problema que és la manca de recursos suficients perquè tota la població tingui els serveis de manera adequada i obren la porta a l’ús de la immigració com a arma electoral populista.

És per aquest motiu que l’Entesa considera fonamental que l’Ajuntament expressi públicament un compromís unànime amb els drets de tota la ciutadania, expressats en els següents acords:

1. Manifestar el compromís d’aquest Ajuntament de no discriminar cap persona pel seu origen o procedència, condició social, creença o situació administrativa d’acord amb el que determina la legislació vigent, en concret la Llei reguladora de les bases de règim local.

2. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament per evitar qualsevol tipus de marginació i exclusió que pugui afectar a les persones immigrades i per a garantir els drets humans universals de totes les persones que resideixen en el municipi i continuar treballant per aconseguir la màxima cohesió social.

3. Declarar el compromís de continuar impulsant polítiques socioeconòmiques i actuacions d’acollida, amb la finalitat d’assolir una òptima convivència entre totes les persones de la nostra ciutat independentment del seu origen i de la seva situació legal.

4. Reclamar, una vegada més, a totes les administracions competents les dotacions econòmiques i els mitjans necessaris per a satisfer les creixents demandes socials i de serveis bàsics.

5. Traslladar aquests acords a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis de Catalunya.