L’Entesa per Sabadell porta al Ple municipal de gener una moció per elaborar auditories energètiques en els edificis municipals

El Grup municipal de l’Entesa per Sabadell porta al ple de demà una moció a favor de planificar la realització d’auditories energètiques de tots els edificis, equipaments i instal·lacions municipals, amb la finalitat d’obtenir una diagnosi i una proposta d’actuacions a favor de l’eficiència i l’estalvi energètic i de la instal·lació de sistemes de producció d’energia renovables.

Des de l’Entesa considerem que cal promoure l’estalvi energètic i les energies renovables com una aposta estratègica prioritària pels seus beneficis des del punt de vista ambiental, de contribució a la lluita contra el canvi climàtic, però també des del punt de vista de fomentar nous sectors productius, per les noves tecnologies i per afavorir noves possibilitats d’ocupació.

Per aquests motius defensem que els ajuntaments tinguin un paper fonamental a l’hora de reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle, segons la coneguda màxima de pensar globalment i actuar localment, a partir d’estratègies municipals que fomentin actuacions concretes.

En aquest sentit des de l’Entesa apostem perquè Sabadell esdevingui una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic a partir del foment d’actuacions a favor de l’eficiència energètica i de la implantació d’energies renovables.

La moció proposada al ple planteja realitzar una planificació que, a partir d’una diagnosi de quin estat es troben els edificis, els equipaments i les instal·lacions municipals des del punt de vista energètic, es concretin quines accions són necessàries per avançar cap a aquesta eficiència energètica i la implantació de sistemes d’energies renovables i així poder planificar les actuacions futures i les corresponents previsions econòmiques en els pressupostos municipals. Concretament la proposta que es posa a votació és:

Confeccionar una planificació de la realització d’auditories energètiques de tots els edificis, equipaments i instal·lacions municipals abans de finalitzar l’any 2011, per tal d’obtenir una diagnosi i una proposta d’actuacions a realitzar, que incorporin tant l’aplicació de materials i sistemes passius eficients energèticament com la renovació de les instal·lacions, per aconseguir una millora de l’eficiència energètica, l’estalvi energètic i la reducció d’emissions de gasos d’efectes hivernacle. Aquestes auditories han d’incloure també propostes per a la instal·lació de centrals de producció d’energia elèctrica fotovoltaica o altres sistemes d’energia alternatius i sostenibles en els edificis i equipaments municipals.