L’Entesa per Sabadell alerta de la possible pèrdua de qualitat en els serveis si es suprimeixen les jornades partides

L’Entesa per Sabadell alerta de la pèrdua de qualitat en els serveis a la ciutadania que es pot produir si es porta a la pràctica una reducció de les jornades partides dels treballadors i treballadores municipals. Actualment, aproximadament un terç de la plantilla gaudeix de jornada partida, fet que va ser una demanda dels responsables dels serveis per tal d’assegurar el correcte funcionament dels serveis i oferir una major atenció a la ciutadania. I, per tant, aquests treballadors i treballadores perceben un complement econòmic per aquest concepte.

Des de fa mesos, l’equip de govern està intentant reduir les jornades partides, sense avaluar ni explicar quina incidència tindrà aquesta pèrdua d’hores de servei i sense comptar amb l’acord de cap de les dues seccions sindicals de l’Ajuntament.

Al novembre de 2008 l’Entesa per Sabadell ja va interessar-se per aquesta mesura del Departament de Recursos Humans i el tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Sr. Joan Manau, va respondre que no hi havia cap indicació de què se suprimissin les jornades partides i que, puntualment podia haver algun canvi per reorganització d’algun servei. Ara CCOO parla de 150 afectats i la UGT ho concreta en 64 treballadors a qui s’elimina la jornada partida i 75 a qui se’ls redueix. L’Entesa per Sabadell lamenta l’actitud del Sr. Manau que, un cop més, ha actuat amb covardia, amagant les veritables intencions i d’esquena als treballadors.

L’Entesa per Sabadell és coneixedora de què la revisió de les jornades partides és una potestat del govern municipal, però reclama que aquesta revisió no repercuteixi en la qualitat del servei a la ciutadania.