L’Entesa per Sabadell exigeix a l’alcalde una explicació sobre les irregularitats en matèria de personal denunciades per CCOO

L’Entesa per Sabadell adreçarà demà dimecres a l’alcalde un escrit per demanar una explicació sobre les irregularitats en matèria de personal denunciades per CCOO. El diari El Punt es fa ressò avui de la denúncia que ha interposat CCOO davant de la Inspecció de treball contra l’Ajuntament de Sabadell per haver modificat la plantilla amb la finalitat d’afavorir un increment de delegats d’UGT un canvi en la representació sindical.

L’Entesa per Sabadell ja va alertar en el ple del mes de juny, quan l’equip de govern va plantejar aquesta modificació que afectava el professorat del Conservatori i Escola municipal de Música, que no hi havia cap motiu coherent per laboralitzar aquest col·lectiu i encara menys per fer-ho precipitadament forçant una modificació de plantilla al mes de juny, que anava en la línia contrària al procés de funcionarització avalat pels sindicats que s’estava produint des de 1999.

La regidora de l’Entesa, Virginia Domínguez, va instar llavors al tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Joan Manau, a explicar aquesta decisió, que no responia a cap canvi organitzatiu ni en la millora de la prestació del servei, sinó que era únicament una decisió política. El Sr. Manau, no només no va explicitar cap motiu per emprendre aquest canvi, sinó que fins i tot en la seva primera intervenció havia obviat comentar-lo.

L’Entesa per Sabadell considera molt greu aquest nou episodi d’irregularitats i exigeix explicacions i l’assumpció de responsabilitats. També volen recordar que des de fa deu anys venen denunciant les pràctiques irregulars que porta a terme l’equip de govern de Manuel Bustos, moltes de les quals en matèria de personal.