Sobre el Centre Industrial d’Empreses de Can Roqueta

Intervenció d’Isidre Soler en el ple municipal de l'1 de desembre de 2009

Vagi per endavant que des de l’Entesa veiem positiva la idea de construir un centre on les empreses i les persones emprenedores pugui iniciar una activitat.

Tal i com ha dit el ponent hem fet al·legacions a la modificació de les condicions urbanístiques segons les quals s’ha de regir el futur del Centre d’Empreses, amb l’objectiu de millorar el plantejament inicial.
Des de l’Entesa per Sabadell sempre fem propostes per millorar els projectes, encara que al govern li costi admetre-les.

En aquesta ocasió hem plantejat millorar dos temes urbanístics:

 Per una banda hem plantejat que els edificis mantinguin una regularitat de les alçades del conjunt i evitar fronts de façana de 170 metres amb una llargària tal i com es proposen de cara a donar una imatge d’uniformitat en els volums i trencar llargàries visualment excessives, equivalents a dues mansanes de l’eixample.

 Per altra banda també hem proposat una ordenació diferent de l’aparcament del complex, amb un aparcament soterrat per evitar omplir de cotxes els espais lliures. Es tracta a l’hora d’una mesura exemplificadora de que els cotxes han d’anar a sotaterra.
Com era de preveure el govern no ha recollit pràcticament cap d’aquests suggeriments.

Però al marge de les al·legacions voldria manifestar el nostre absolut desacord en com estan gestionant aquest equipament.

Es tracta d’un projecte que vostès han decidit unilateralment des del govern, sense la informació i participació necessària. Cap organisme l’ha debatut ni aprovat.

A Promoció Econòmica es va lliurar un extracte d’un estudi de les característiques d’aquest Centre d’Empreses.

La Junta de Govern Local, o sigui vostès en solitari, van aprovar que la gestió anés a càrrec de Vimusa.

A Vimusa es va aprovar el plec de condicions per encarregar el projecte d’obra.

Però no es coneix ni el cost, ni la seva viabilitat econòmica.
No hi ha cap pla de fiançament, ni calendari coneguts.
No hi ha hagut en cap moment cap aprovació dels continguts d’aquest projecte, ni per part de l’Ajuntament ni per part del Consell d’Administració de Promoció Econòmica. Tant és així que la Tinent d’alcalde la Sra. Montserrat Capdevila ho va haver de reconèixer en aquest Consell d’Administració del passat 26 de novembre i es va comprometre a convocar una sessió extraordinària per explicar aquest projecte.

Malgrat tot això vostès han aprofitat aquesta indefinició per carregar contra l’oposició, menys el PP que suposo el consideren govern.
Fan les coses malament i a sobre pretenen carregar el mort de la seva mala gestió als altres grups.

Si no, a què responen les acusacions del responsable de política municipal del PSC, del seu partit Sr. Alcalde, el Sr. Paco Fernández, acusant-nos públicament de desentendre’s i d’anar en contra dels projectes de la ciutat. Acusacions que, tot i haver-els-hi reclamat, no s’han dignat disculpar-se.

Digui’ns, Sr. Alcalde, en quin moment hem anat en contra d’aquest projecte.

Deixin si us plau de fer una mala gestió dels projectes i d’encolomar el mort a l’oposició.

Tot i això i com que avui es tracta únicament d’aprovar o no la modificació de les condicions urbanístiques ens abstindrem perquè valorem que les nostres al·legacions haurien millorat el resultat del projecte.