L’Entesa per Sabadell comença a Can Puiggener el projecte El Sabadell que volem

091128-ascensors

L’Entesa per Sabadell va iniciar el passat dissabte 28 de novembre a Can Puiggener el projecte El Sabadell que volem, que, entre altres activitats, implica un acostament als diferents sectors i barris de la ciutat. Aquest projecte, que també formarà part del pla de treball de l’Entesa pel 2010, té com a objectiu aprofundir en el coneixement de la ciutat i, alhora, donar a conèixer l’Entesa en el conjunt de Sabadell.

091128-ascensors
El Sabadell que volem és un procés d’interacció amb el territori, bastit en dos eixos: un de territorial i un altre de blocs temàtics. El motor inicial del procés és el territori per entrar en contacte amb les diferents realitats socioeconòmiques i socioculturals de la ciutat. L’objectiu d’aquest procés és treballar per conèixer les necessitats actuals de la ciutat i per donar a conèixer el projecte de l’Entesa. Aquest treball permetrà també posar sobre el paper el model de ciutat que volem, el Sabadell que volem per als propers anys a partir de la presa de contacte amb la realitat de la ciutat.

091128-can-puiggener
L’eix territorial es concreta en l’estudi monogràfic d’un barri o sector de la ciutat i incorpora itineraris de coneixement i intercanvi, contactes amb les entitats, visites a equipaments, etc. L’eix temàtic es treballarà a partir de debats i seminaris, amb la intervenció d’especialistes, i posarà l’accent especialment en els aspectes socials i els drets bàsics dels sabadellencs i sabadellenques.

El primer estudi monogràfic, doncs, s’ha centrat en Can Puiggener, que va ser visitat el passat dissabte per una delegació de l’organització sociopolítica, que va entrar en contacte amb les entitats del barri i va poder conèixer els avenços i també les problemàtiques i les mancances que hi subsisteixen. Amb els coneixements obtinguts, l’Entesa elaborarà propostes i compromisos concrets de treball.

Can Puiggener 091128 33
En els seus 10 anys d’existència, l’Entesa per Sabadell ha dut a terme un intens treball a favor de la ciutat, amb rigor, honestedat i coherència, que ha implicat un extens coneixement de la realitat sabadellenca a partir de dur a terme una política de proximitat. Conèixer la ciutat, conèixer les entitats i organitzacions que configuren el mapa de la societat civil organitzada, conèixer la gent que fa ciutat dia a dia, forma part de la manera de fer de l’Entesa, d’un plantejament que des d’aquest coneixement aspira a bastir una alternativa política d’esquerres per avançar cap a una ciutat i una societat més cohesionada, més democràtica i més sostenible.