L’Entesa per Sabadell celebra que es dugui a terme la seva proposta llargament reivindicada d’arranjament de les coves de Sant Oleguer

L’equip de govern municipal ha decidit iniciar el procés de recuperació de les Coves de Sant Oleguer, oblidades i abandonades des de fa molts anys, amb la finalitat de ser conservades i ser visitades.

L’Entesa per Sabadell valora positivament aquesta decisió que ha de permetre conservar i conèixer el que va ser aixopluc d’un considerable nombre de persones nouvingudes a la nostra ciutat a la postguerra i que és part indestriable de la història recent de Sabadell.

Es tracta d’una actuació llargament reclamada per l’Entesa per Sabadell, ja que no formava part de cap projecte de recuperació del govern municipal. La seva protecció va ser possible gràcies a les al·legacions presentades per l’Entesa al Pla Especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell l’any 2006.

L’Entesa ha reclamat aquesta actuació a l’equip de govern en les ocasions següents:

 2 de juny de 2006. Al·legacions Entesa al PEPPS:
Hem comprovat que les coves del Ripoll no gaudeixen de cap nivell de protecció. Tractant-se d’un element del patrimoni històric de la ciutat, especialment del seu passat més recent i podent jugar un paper molt important en la difusió de la història de la ciutat i del record de la immigració dels anys cinquanta.
En conseqüència proposem que el conjunt de les coves del Ripoll gaudeixi del màxim nivell de protecció en el Pla especial de Protecció del Patrimoni de Sabadell.

 9 desembre 2008. Propostes Entesa als FEIL:
Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll

 27 març 2009. Propostes Entesa al Pla d’Ocupació municipal:
Consolidació i condicionament de les Coves del riu Ripoll

Per aquest motiu l’Entesa per Sabadell celebra que finalment siguin tingudes en consideració una de les seves propostes a favor de millorar la ciutat i, especialment, de preservar el seu llegat històric.