El Govern municipal finança amb diners de l’Ajuntament obres que són competència de la Diputació

Des de l’Entesa per Sabadell ja hem manifestat en més d’una ocasió la nostra opinió crítica per com s’han efectuat les recents actuacions a la Gran Via, més fruit de la improvisació que no d’un procés de debat i de valoració de les millors solucions:

 Actuacions realitzades al marge del Pla de Mobilitat Urbana (PMU), que hauria de definir la política de mobilitat de tota la ciutat (i la Gran Via és un element important en aquesta política).

 No eliminar totes les barreres arquitectòniques amb rampes i ascensors.

 No donar cap alternativa al pas dels serveis d’emergències, tot i tenir al bell mig de la Gran Via un Hospital de referència comarcal.

 No haver previst desdoblar el carril únic al final de la GV en direcció la C-58, veritable motiu de la seva congestió, junt al coll d’ampolla de la Plaça d’Espanya.

Ara, però, hem comprovat que sorprenentment han executat aquest segon carril des del final de la Gran Via fins l’entrada a l’aeroport.

Es tracta d’una decisió presa a corre-cuita, a partir de les crítiques rebudes per implantar un tercer carril i mantenir el coll d’ampolla.
Des de l’Entesa per Sabadell veiem lògic aquest segon carril, però no compartim en absolut la manera com s’ha materialitzat:

 S’ha executat amb total manca de transparència, sense cap tipus d’informació.

 Amb un projecte que no ha passat per cap tipus de tràmit, ni d’exposició pública -tal i com és preceptiu en una obra d’aquestes característiques en què s’ha ampliat l’àmbit de la calçada i s’han perfilat els talussos-, ni d’aprovació del projecte, ni de la seva contractació. Per tant, no hi ha hagut oportunitat per fer al·legacions, presentar propostes de millora, etc.

El més greu però és que es tracta d’una obra de titularitat de la Diputació i per tant no li correspon a l’Ajuntament fer-la (i pagar-la).
L’Ajuntament ha finançat aquesta obra amb un cost de 426.000 euros, camuflant-la dins la contracta de manteniments de ferms. I és obvi que no es tracta d’un manteniment.

El govern municipal actua novament amb improvisació i ha de recórrer a una altra irregularitat per resoldre-la.

Novament disposa dels diners municipals –els diners de tothom, de la ciutat- per realitzar obres que no corresponen a l’Ajuntament, en detriment d’altres necessitats que sí que són competència municipal.
Des de l’Entesa reiterem que es tracta d’una obra necessària, però denunciem la manera d’actuar del Govern municipal, sense previsió, sense transparència, improvisant i gestionant de manera frívola els recursos municipals.