Els quatre grups de l’oposició – CIU, ICV-EUiA, ES i ERC- consideren que l’actuació de l’Alcalde en el Ple passat ha estat un atac a les regles bàsiques democràtiques i al reglament del Ple

Nota de premsa conjunta

– Avui, 4 de setembre, els grups de l’oposició han registrat conjuntament un escrit adreçat a l’Alcalde sol·licitant un informe del Secretari com a màxima autoritat jurídica de l’Ajuntament.

 Els grups de l’oposició volen que el Secretari certifiqui si l’actuació de l’Alcalde en el passat Ple del dia 1 s’ajusta a dret i al ROM (Reglament Orgànic Municipal) ja que ho consideren un fet excepcional i escandalós.

En el punt novè de l’ordre del dia del Ple “aprovar l’addenda de l’annex al conveni per al desenvolupament urbanístic del Castell de Can Feu i els seu entorn” i un cop efectuat el debat, es va procedir a la seva votació. L’Alcalde, com de costum, va anar preguntat el sentit de vot a tots els grups, i el resultat va ser: PSC, 13 vots a favor; CIU, 5 vots en contra; ICV-EUiA, 4 vots en contra; ES, 2 vots en contra; PP, 2 vots d’abstenció, i ERC, 1 vot en contra.

EL vot es realitza aixecant la mà, i tots els presents, regidors, públic i mitjans de comunicació, vàrem poder veure com el Portaveu del PP aixecava la mà de l’abstenció. Amb aquest resultat el punt no es pot aprovar, donat que necessitaven 14 vots favorables (majoria absoluta), hem de recordar que es tracta de un conveni urbanístic en el que es decideix que l’Ajuntament permet a la propietat no tenir que abonar dos milions d’euros.

Automàticament l’Alcalde va proposar fer un recés, el qual va durar 10 minuts. Durant el mateix, tots els grups varen observar com a porta tancada parlaven l’Alcalde i el regidor del PP, Sr. Soriano.

Al finalitzar el recés, i abans de començar de nou el Ple, l’Alcalde va dir que ell havia malinterpretat el vot del PP i que aquest grup havia votat a favor i que això és el que li havia fet arribar el Sr. Soriano.

No va haver-hi possibilitat democràtica de debatre sobre aquest fet excepcional, tot i tractar-se d’una irregularitat manifesta ja que el sentit del vot no es pot canviar ni tan sols reconeixent que hom s’ha equivocat. Ni a Sabadell ni a cap altra de les ciutats consultades s’havia donat mai una situació tant irregular com la produïda en aquest Ple.

Als mitjans de comunicació, i en concret al web de Ràdio Sabadell, recollia a la seva notícia en relació a aquest punt, que el PP s’havia abstingut, fins que a mig matí va ser canviada.

Els grups CIU, ICV-EUiA, ES i ERC volen que s’aclareixi aquest fet del tot irregular i han sol·licitat un informe al Secretari en el que consti:

 Què diu el ROM al respecte d’aquest procediment?

 Quantes vegades i quan ha succeït un fet com aquest?

 Considera el Secretari procedent que es canviï el sentit de vot un cop ha finalitzat la votació i debat del punt a tractar i havent-hi un recés de més de 10 minuts entre la votació i la rectificació?

 Pot l’Alcalde, un cop debatut i votat un punt, modificar un vot que no ha estat demanat pel propi portaveu immediatament desprès de votar-se?

 Considera el Secretari que l’Alcalde ha actuat de manera procedent en el seu exercici de President del màxim òrgan representatiu que és el Ple?

 Còpia de l’enregistrament sonor del Ple.

 Còpia del que ha quedat recollit en la videocàmera del Ple.

Els grups de l’oposició consideren que l’aprovació d’aquest punt necessita majoria qualificada/absoluta, com ja hem expressat, i en conseqüència, al no produir-se, no es pot donar aquest punt per aprovat i esperen del Secretari de la corporació clarifiqui si l’actuació de l’Alcalde com a President del Ple es va ajustar a dret.

Finalment, lamentem que el Govern municipal del PSC hagi de recórrer a aquestes estratègies per tirar endavant les seves decisions.