L’Entesa per Sabadell presenta al·legacions al Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona per defensar un model que respecti el territori

L’Entesa per Sabadell ha fet arribar a la Generalitat de Catalunya les seves al·legacions al Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona (PTRMB). L’Entesa, que ja va presentar consideracions prèvies fa uns mesos, ha estudiat a fons el Pla en l’àmbit de Sabadell i el seu rodal, sempre des d’un plantejament global de respecte pel territori.

L’Entesa aposta per la mobilitat sostenible a la ciutat i en les comunicacions supramunicipals, amb infraestructures eficients que minimitzin el seu impacte, tot evitant el consum innecessari de sòl i perseguint l’objectiu fonamental de reduir les emissions que potencien l’efecte hivernacle. Paral·lelament, defensa la preservació efectiva del Rodal, amb la creació de figures de protecció jurídica, la potenciació del Parc Agrícola del Vallès i la difusió dels valors naturals, socials i patrimonials dels espais de la plana del Vallès.

Les al·legacions de l’Entesa se centren resumidament en les propostes següents:

Sobre els espais oberts se centren en proposar que el sòl qualificat com a no urbanitzable pel Pla General d’Ordenació de Sabadell es qualifiqui com a sòl de protecció especial d’interès natural i agrari.

Especial menció es té de l’espai situat a la zona de Can Mimó i Can Lletget, entre el barri de Torre-romeu i la Riera de Santiga amb coneguts intents d’urbanitzar-lo i que el Pla planteja amb un baix nivell de protecció. L’Entesa proposa que es qualifiqui de protecció especial d’interès natural i agrari per garantir la seva condició de parc agrari.

Sobre les infraestructures de mobilitat, l’Entesa considera que cal contenir l’oferta viària del Vallès i prioritzar la inversió en transport col·lectiu. En aquest sentit, rebutja les infraestructures incompatibles amb el respecte pels espais de protecció especial, com ara el Quart Cinturó, la Ronda Est i la Interpolar Sud, que implicarien la destrucció irreversible de molts espais del Vallès.

En canvi, l’Entesa considera que cal que el transport ferroviari tingui un paper central en la mobilitat metropolitana i defensa:

 La construcció immediata de la línia orbital de Renfe Martorell-Granollers.

 La construcció de noves estacions de Renfe a Can Llong i el Parc Taulí.

 El perllongament de la línia de FGC a Castellar del Vallès.

 El soterrament fins Sant Quirze del Vallès.

 La nova línia Sabadell-Polinyà-Granollers.

 La línia Sabadel-Can Gambús-Mancomunitat-Hospital de Terrassa-Terrassa.

L’Entesa també defensa la implantació d’una xarxa de tramvies complementària, amb tres línies que conformarien una anella urbana enllaçada amb el TramVallès.

 T-1. Estació de RENFE Sud – actual Gran Via – Plaça d’Espanya – Avinguda d’Estrasburg – Ronda d’Europa fins la N-152, on entroncaria amb la línia del TramVallès de Cerdanyola a Terrassa.

 T-2. Des de Cifuentes uniria els barris de Can Gambús – Merinals – Can Feu – Zona industrial del Sud-oest fins l’Estació de RENFE Sud. Aquesta línia cobriria la comunicació d’uns barris amb una baixa dotació de transport i d’una de les zones industrials més importants de la ciutat.

 T-3. Des de l’Estació de RENFE Sud la línia de tramvia seguiria en direcció l’Aeroport – Sant Pau de Riu-sec i Badia del Vallès on tornaria a entroncar-se novament amb el TramVallès que provinent de Barbera del Vallès enllaça amb la UAB i Cerdanyola del Vallès.

Per últim, l’Entesa proposa que s’habilitin carrils segurs per a vianants i bicicletes, així com la potenciació del Camí Verd que uneix els municipis de Sabadell, Sant Quirze, Cerdanyola, Sant Cugat i Rubí, i del traçat de Castellar del Vallès al mar seguint els rius Ripoll i Besos.

Adjunts