Sobre la nova modificació de la plantilla municipal

Intervenció de Virginia Domínguez en el Ple municipal del 2 de juny de 2009

Ens presenten avui una nova modificació de la plantilla, en què el gruix és la laboralització de tot un seguit de places, principalment del Conservatori i Escola de Música, que sembla que el Sr. Manau ha oblidat comentar.

Aquest procés de laboralització massiva ens sorprèn i ens preocupa perquè és contrari al procés de funcionarització de plantilla que s’havia acordat amb els sindicats i que s’anava produint des de l’any 99. Per tant, aquí hi ha un canvi radical en el concepte del personal.

I a més ara tenen pressa. Després d’anys i anys esperant que regularitzin la precària situació del conservatori i Escola de Música, on hi ha un percentatge d’interins espectacular que esperen la convocatòria d’oposicions des de fa 8-10-15 anys, ara prenen una decisió sobtada de modificar la plantilla per convertir-los en laborals.

A què respon aquest canvi? No el podien haver portat a ple en l’aprovació de plantilla ordinària al mes de desembre? Pensem que aquesta modificació no respon en absolut als criteris del decret 214/1990, no es tracta d’un nou servei, ni d’una millora, ni de criteris d’organització administrativa.

De fet, fins i tot pot tenir efectes negatius sobre l’organització del centre, que només disposa de 4 funcionaris de carrera i, com bé sap el regidor d’educació, només els funcionaris de carrera poden ser nomenats directors d’un centre docent.

Aquesta mesura s’emmarca en una nefasta política de personal que només respon als seus interessos de partit.

No hi ha cap motiu coherent, cap, per laboralitzar pràcticament el conjunt del professorat del conservatori i Escola de música. És més, aquesta mesura és contrària als interessos dels treballadors i treballadores, de la institució i de la ciutat.

Repeteixo, no hi ha cap motiu que avali aquesta modificació. Es tracta d’una decisió política i els insto a que la defensin com a tal, però també els hi demano que no juguin amb els treballadors i treballadores.