L’Entesa per Sabadell alerta sobre el control de les entitats d’immigrants per part del PSC amb finalitats electoralistes

El PSC veu els col·lectius d’immigrants com una important bossa de vots de cara les properes eleccions municipals i per aquest motiu ha desplegat una estratègia dirigida a fidelitzar les entitats representatives d’aquests col·lectius. Al darrera d’aquesta operació s’hi troba Josep Mª Sala, responsable de Formació i Ciutadania del PSC i exsecretari d’organització.

A Sabadell aquesta política ja fa temps que el PSC l’ha iniciat amb la creació del Consell de Solidaritat per tal de poder controlar de manera absoluta des del govern municipal la política envers les entitats d’immigrants, o mitjançant la concessió de subvencions amb la finalitat d’establir una relació clientelar.

Ara però el PSC ha donat un pas més cap a l’intent de control de les entitats d’immigrants i ha cedit l’edifici de l’antiga seu de l’SCAI, al carrer de Sant Pau, a l’Asociación Latinoamericana de Sabadell, de recent creació a la nostra ciutat, per tal de crear un Casal semblant al que regenta a Barcelona Fedelatina, una entitat amb conegudes connexions amb el PSC i que compta amb la cessió d’un local de 250 m2 al centre de Barcelona i diverses subvencions, no finançades òbviament pel PSC sinó amb diner públic.

La cessió d’aquest local del carrer Sant Pau per part de l’equip de govern municipal ha creat el lògic malestar a la resta d’entitats i col·lectius que fa temps que treballen a la nostra ciutat.

L’Entesa per Sabadell deplora aquesta política clientelar amb finalitat electoralistes del PSC. L’Entesa considera que el que cal és establir polítiques clares i transparents amb la voluntat de defensar els drets de les persones nouvingudes i afavorir la seva plena integració i el treball de les entitats tot evitant la creació de divisions entre els diferents col·lectius.