L’Entesa vol que el Pla de Mobilitat Urbana sigui ambiciós i que serveixi per redefinir el model de mobilitat

Màrius Navazo, Sebastià Ruiz i Pau Avellaneda

El representant de l’Entesa per Sabadell a la Taula de Mobilitat, Sebastià Ruiz, va presentar el debat organitzat ahir al Casal Pere Quart amb el títol Pla de Mobilitat. Una oportunitat de futur per a la ciutat. En la seva intervenció va remarcar la necessitat de què el Pla de Mobilitat Urbana -actualment en procés d’elaboració- sigui un pla ambiciós i digne, un pla que es faci de manera participativa, implicant el conjunt de la ciutat, per tal que es puguin generar propostes de futur.

Màrius Navazo, Sebastià Ruiz i Pau Avellaneda
El geògraf Màrius Navazo va exposar quins haurien de ser els objectius d’un Pla de Mobilitat, que bàsicament se centra en definir com s’han d’organitzar els desplaçaments a la ciutat, però també amb voluntat d’avançar cap a l’equitat social, la democratització de l’espai públic i la minimització dels impactes ambientals. Va incidir també en la importància que té repensar el model de mobilitat perquè, de fet, això vol dir també repensar el model de ciutat.

Per tal d’aconseguir aquests objectius Navazo va defensar una recepta clara: apostar pels mitjans de transport més sostenibles, és a dir, el transport públic, la bicicleta i l’anar a peu. I per això cal assegurar que aquests mitjans són competitius, eficaços, còmodes i segurs. Per últim va plantejar algunes propostes que hauria de contenir el Pla de Mobilitat Urbana: segregar el transport col·lectiu, diferenciar la política d’aparcaments en destinació de la de residents, i establir una jerarquització de carrers que diferenciï els espais útils per a la gestió del trànsit, dels espais de relació.

El professor de Geografia de la UAB Pau Avellaneda es va referir a la nova cultura de mobilitat urbana que no es basa en eliminar els cotxes, sinó en promoure’n un ús raonable. Va plantejar amb multitud d’exemples de Sabadell i d’altres ciutats la necessitat d’establir zones de moderació del trànsit on es redueixi el volum de vehicles i també la seva velocitat, i va defensar l’establiment d’una jerarquia de carrers que es concretaria en xarxa bàsica, carrers on es limitaria la velocitat a 30 km/hora i zones de prioritat invertida, és a dir, zones que no són de pas, sinó que han d’esdevenir un espai amb múltiples usos, com ara passejar, jugar, activitat comercial i bars, bancs per descansar, etc.

Avellaneda va aprofundir en el concepte de cel·les de moderació del trànsit a partir de mesures de definició de l’espai, supressió d’itineraris de pas, reducció de l’espai d’aparcament a la calçada, i limitació efectiva de la velocitat amb elevacions, estrenyiments de la calçada, trencant l’eix de trajectòria, etc.

Amb aquest debat l’Entesa ha volgut incidir en la importància d’aquest Pla de Mobilitat Urbana com una oportunitat única per redefinir l’actual model de mobilitat i que no s’hauria de limitar a implantar polítiques de mobilitat. També s’ha posat de relleu la importància que aquest debat transcendeixi al conjunt de la ciutat, amb la finalitat d’enriquir amb les propostes i aportacions del màxim el futur de la mobilitat de Sabadell i, en conseqüència, del model de ciutat.