Consideracions d’Entesa per Sabadell sobre els projectes a finançar amb els Fons Estatal d’Inversió Local

Un cop conegudes les actuacions previstes pel govern municipal per ser finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local, des de l’Entesa per Sabadell fem les següents valoracions:

* La majoria dels projectes proposats responen a la lògica a què porta el decret del govern central: actuacions en espais públics que requereixen projectes de baixa complexitat i un ús de ma d’obra més intensiu.

* Considerem positiu que aquesta inversió extraordinària permeti eliminar la pràctica totalitat de les barreres arquitectòniques encara existents a la ciutat.

* També valorem positivament que permeti resoldre temes pendents de fa molt temps, com remodelar places i espais públics, ampliar i adequar voreres en mal estat, construir carrils bicicleta i abordar actuacions en el Parc fluvial del Ripoll, entre altres.

* Bona part d’aquestes actuacions coincideixen amb les propostes que des de l’Entesa per Sabadell havíem fet arribar per escrit al govern municipal el 2 i el 9 de desembre per tal que fossin tingudes en compte. Seria el cas de les Barreres arquitectòniques, mobilitat sostenible, actuacions de millora urbana, actuacions en equipaments, etc.

* Pel contrari trobem a faltar, pel que fa a les nostres propostes, actuacions adreçades a evitar la degradació d’edificis que formen part del patrimoni històric, adequar tots els passos soterrats de la Gran Via a la mobilitat universal o eliminar les barreres arquitectòniques existents a edificis tan importants com el Conservatori i el Casal Pere Quart.

* Un aspecte que no compartim és l’assumpció de treballs que són competència de la Generalitat, com són les actuacions a centres educatius que corresponen a inversió i no a manteniments. No neguem que siguin actuacions necessàries, però pensem que l’Ajuntament no ha d’assumir despeses que són competència de la Generalitat, especialment en un context de finançament local molt insuficient. En aquest sentit ens preocupa el precedent que es genera assumint des de l’àmbit local despeses que no corresponen.

* Pel que fa a l’execució esperem que el govern municipal tingui la capacitat de gestió suficient perquè aquests recursos econòmic s’inverteixin en la seva totalitat.

En aquest sentit hem traslladat a l’equip de govern la necessitat de sondejar a les empreses del ram de la construcció amb la finalitat de poder garantir la totalitat de la contractació i la suficient capacitat d’execució de les obres.

A banda d’aquestes valoracions i de les ja manifestades en el seu moment des de l’Entesa per Sabadell considerem que aquesta actuació del govern central pateix greus mancances:

 La tipologia de projectes no ajuda a pal·liar l’atur femení, actualment en un 55%, perquè va adreçada bàsicament al sector de la construcció.

 Pretén incentivar l’economia a partir d’activar la construcció i es desentén de fomentar projectes estratègics que aportin una activitat i una ocupació més sòlida i de futur.

 Crea una ocupació efímera, però corre el risc de col·lapsar les empreses d’enginyeria de projectes i les constructores perquè la mesura s’implanta en el conjunt de l’Estat.

 Comporta despeses associades de direcció d’obra, anuncis, etc. que s’han d’assumir des del pressupost ordinari de l’Ajuntament.

L’Entesa per Sabadell efectuarà un seguiment específic de tot el procés de selecció, aprovació, contractació i execució dels projectes amb la finalitat de garantir que s’aprofiti al màxim els recursos del Fons Estatal d’Inversió Local que corresponen a la nostra ciutat i de procurar que s’executin amb la màxima qualitat possible.