L’Entesa lamenta les desqualificacions i la intolerància del govern municipal

Una vegada més l’equip de govern respon amb intolerància i desqualificacions les opinions de l’oposició. En aquesta ocasió per boca del portaveu del grup municipal socialista, el Sr. Juan Carlos Sánchez.

L’Entesa per Sabadell ha manifestat la seva opinió i ha alertat sobre alguns aspectes del Fons Estatal d’Inversió Local sense desqualificar ningú. Per exemple que no afronta l’atur femení, el risc que les empreses constructores no puguin assumir la totalitat de les obres i per tant que es perdin recursos, ha lamentat que no es destinin aquests recursos extres a projectes estratègics o que es realitzin projectes que són competències de la Generalitat.
En cap moment l’Entesa ha qüestionat l’oportunitat de realitzar actuacions per millorar la ciutat amb aquest diners extres provinents del govern central. Al contrari, ha aportat propostes d’actuacions concretes i ha instat al govern municipal a gestionar amb eficiència aquests recursos perquè Sabadell els aprofiti al màxim.

El Sr Sánchez però no tolera que l’Entesa tingui opinió pròpia. Li molesta que l’Entesa adverteixi sobre riscos i les limitacions d’aquesta equivocada política del partit socialista de posar pegats al finançament local en lloc de finançar de manera justa els ajuntaments. El Sr. Sánchez mostra una vegada més la seva veritable faceta de persona intolerant i amant del pensament únic.

El Sr. Sánchez, en lloc de reconèixer les contradiccions d’aquest Fons Estatal, com per exemple el fet d’anunciar-lo com una gran mesura per pal·liar l’atur però que d’entrada n’exclou el 55 % que representen les dones, al destinar-ho exclusivament a obres en que la mà d’obra femenina és pràcticament inexistent, recorre a la desqualificació i a la mentida.

L’Entesa lamenta aquesta manera de fer, aquest estil que, en lloc d’acceptar el contrast d’idees i d’opinions i de respectar la diversitat de pensament, valors fonamentals en un sistema democràtic, es busqui l’enfrontament i la crispació en lloc d’aportar arguments per defensar les actuacions de cada organització política.