L’Entesa per Sabadell porta al Ple la proposta d’obrir la Casa Duran a la ciutat

L’Entesa per Sabadell defensa que el patrimoni col·lectiu resti obert a la ciutat per aprofitar d’aquesta manera les potencialitats espaials, històriques i sentimentals en benefici de la realitat social i cultural de la nostra societat.

Un dels elements rellevants del patrimoni històric sabadellenc és la Casa Duran, adequada després d’un llarg procés de rehabilitació i d’una important inversió econòmica.

Actualment la Casa Duran està destinada exclusivament a actes institucionals. Amb aquesta limitació es perd l’oportunitat de què les entitats i organitzacions de la ciutat disposin d’un espai més, adequat per desenvolupar determinades activitats.

Per aquest motiu, i amb la finalitat d’aprofitar al màxim les característiques d’aquesta masia del segle XVI el Grup Municipal portem al proper ple de desembre la proposta d’obrir la Casa Duran a la ciutat com a espai destinat a usos socials i culturals de petit format.

També es porta a la consideració del Ple la confecció d’un Reglament que reguli la utilització d’aquest immoble per part de les entitats.

Amb aquesta proposta l’Entesa per Sabadell fa una nova aportació per millorar la utilització del patrimoni col·lectiu sabadellenc.