Nova delegació d’Hisenda sí, pagada amb els pressupostos municipals no

El passat dijous dia 20 es va inaugurar l’edifici de la nova delegació d’Hisenda al carrer de Riego de la nostra ciutat. Des de l’Entesa per Sabadell valorem positivament que Hisenda vulgui dotar-se d’un nou edifici que aculli tots els serveis necessaris amb la màxima comoditat pels treballadors i treballadores i per a totes les persones que hi acudeixen.

En canvi, des de l’Entesa per Sabadell no valorem positivament que aquest edifici s’hagi finançat en part des dels pressupostos municipals. L’edifici de la delegació d’Hisenda ha estat promogut per SBD Creixent SA, una societat mixta en la qual VIMUSA hi té un 46 % de participació. Per aquest motiu, dels 3,12 milions d’euros pels quals va ser adjudicada l’obra a l’empresa ESA, Enterprise Sistem Architec, un 46%, aproximadament 1,5 milions d’euros són diners aportats per VIMUSA.

Cal recordar també que aquesta obra va ser motiu de polèmica a causa de que ESA és una de les empreses participades per socis de l’oncle de l’alcalde Manuel Bustos, a la vegada president del Gremi de constructors i membre del Consell d’Administració de VIMUSA del que l’alcalde n’és el president.

L’Entesa per Sabadell es va oposar des del primer moment a què un edifici destinat a la delegació de l’empresa pública amb més solvència econòmica de l’estat fos finançat amb diner públic municipal, considerant a més el greuge pels municipis que representa la deficient compensació econòmica als ajuntaments per part de l’estat.

Des de l’Entesa considerem també que el finançament d’obres com aquesta per part de VIMUSA comporta una mala utilització de la funció d’aquesta empresa municipal que és únicament la construcció d’habitatge públic i no d’edificis de delegacions d’organismes de l’estat o d’altres administracions. L’endeutament de VIMUSA per finançar a questa obra va en detriment de la capacitat per construir habitatges públics, veritable finalitat d’aquesta empresa municipal.