Volem l’Olímpia per la ciutat

Joaquim Sanesteban - Representant d'Entesa per Sabadell al Districte 4rt

El complex esportiu Olímpia és un element central en la vida quotidiana dels barris de la Concòrdia i Can Rull i per extensió de tot Sabadell. És un espai on moltes generacions han practicat i practiquen esports diversos i, a l’estiu, gaudeixen de la seva piscina.

Les instal·lacions esportives de l’Olímpia van costar molts esforços a la ciutat i es van fer per facilitar la pràctica esportiva a tota la ciutadania. Durant els més de vint anys d’existència han estat obertes a tothom i milers i milers de persones n’han gaudit. Ara però l’Olímpia està amenaçat. Està amenaçat pel propi govern de la ciutat amb l’alcalde al capdavant.

L’alcalde Manuel Bustos ha decidit tirar pel dret, sense que la resta d’organitzacions polítiques i les entitats hagin pogut opinar, i transformar l’Olímpia en un espai destinat exclusivament a la pràctica del futbol, reconvertint un equipament amb usos socials i educatius en tres camps de futbol que seran cedits per 50 anys a la Federació Catalana de Futbol, a més de construir-hi l’edifici de la delegació comarcal d’aquesta entitat privada.

Aquesta “transformació” té un cost previst de més de 8 milions d’euros, dels quals dos seran finançats per la Federació Catalana de Futbol. Els 6 milions restants hauran de ser finançats pel propi Ajuntament, en detriment d’altres actuacions i serveis més necessaris.

Quin interès té l’alcalde per afavorir els interessos de les entitats esportives privades? A canvi de què? No ho sabem pas, o almenys segurament no ho sabem tot. Què en traurà la ciutat? Pensem que res, al contrari, la contrapartida per a la ciutadania és perdre un equipament.

És a dir, la ciutat perdrà un equipament ja existent i, a més, haurà de pagar 6 milions d’euros per fer les obres de remodelació de l’actual complex Olímpia en un espai monogràfic pel futbol, la gestió del qual serà privada.

L’Entesa per Sabadell des del primer moment es va mostrar radicalment contrària a aquest projecte, a aquesta pèrdua d’equipaments per a la ciutat. Vam editar un full informatiu i el vam distribuir pels barris de Can Rull i la Concòrdia per tal de donar a conèixer les intencions de l’equip de govern: tancar la piscina, eliminar les 3 pistes poliesportives i a canvi construir 3 camps de futbol, el primer dels quals ja s’ha començat a fer.

La nostra oposició, així com la d’algunes entitats dels barris més afectats, van propiciar una reacció desesperada de l’alcalde que va assegurar que es mantindria la piscina, tot contradient el seu regidor d’esports, Josep Ayuso, que havia dit per activa i per passiva que la piscina no es podia mantenir.

Tanmateix, de moment, no hi ha cap document ni cap acord públic que garanteixin que la piscina es mantingui i tampoc no es coneix quina solució es donarà a la pèrdua de les pistes poliesportives.

L’Entesa va proposar que es remodelés la piscina i les pistes i, sobretot, que es mantingués l’ús actual i la gestió de l’equipament, obert al barri i al conjunt de la ciutat. Una piscina que aquest estiu van utilitzar 246 usuaris diaris i unes pistes que registren 1000 usuaris setmanals. De cap manera no ens podem permetre perdre aquest equipament.

Des de l’Entesa volem l’Olímpia per la ciutat i instem a l’equip de govern a reconsiderar aquesta destrucció d’unes instal·lacions municipals i modificar el conveni signat amb la Federació Catalana de Futbol, que no contempla ni la piscina ni les pistes i que, a més, estableix la utilització privativa de l’Olímpia per un període de 50 anys a favor de l’esmentada federació.

L’Olimpia és de tots els sabadellencs i sabadellenques i no el volem perdre , volem l’Olímpia per la ciutat!