L’Entesa respon al regidor d’Educació que el que crea alarma social és negar la manca de places

En relació a les declaracions del regidor d’Educació, Ramón Burgués, en què acusa l’Entesa d’oportunisme i de crear alarmisme, volem manifestar que és precisament la negació del problema el que genera alarmisme i angoixa entre les famílies afectades, sobretot si aquesta negació prové del responsable municipal d’educació.

El regidor d’educació recorre a l’estadística per dir que el 93% de les famílies han obtingut la plaça sol·licitada en primera opció, obviant que gran part del 7% restant es concentra en el centre, fet que fa impossible recol·locar aquests nens i nenes en altres escoles de la zona on pertanyen i, per tant, obliga a crear dues unitats de P3 que no estaven previstes, és a dir, 50 places més de les ofertades.

La creació de 50 places addicionals és la mostra més evident de què en la planificació ha fallat alguna cosa. Factors com el fet que alguns nens tinguessin germans a l’escola sol·licitada (que els dóna més puntuació) no són pas nous, sinó que formen part de la realitat de cada any i aquest fet també s’ha de preveure si es vol fer una planificació rigorosa.

L’Entesa recomana al regidor d’Educació que assumeixi que hi ha un problema, com a punt de partida per trobar les millors solucions i per establir un diàleg honest entre Administració, centres escolars i famílies.

D’altra banda, l’Entesa per Sabadell reitera que és urgent que l’Ajuntament faci la cessió a la Generalitat del solar situat entre els carrers Tetuan i Lepant per tal que pugui començar la tramitació per construir el nou CEIP de Gràcia. Fins ara únicament s’ha modificat el Pla General per permetre l’úbicació d’un equipament escolar, però no s’ha fet cap petició a la Generalitat. Malgrat això, el darrer número de la revista i altaveu del govern municipal “Sabadell a prop” informa de què la nova escola de Gràcia “serà una realitat ben aviat”, mostrant una preocupant manca de rigorositat i creant expectatives que malauradament no semblen imminents.