L’Entesa reclama solucions per a les famílies sense plaça i critica la manca de planificació escolar

L’Entesa per Sabadell ha rebut en els darrers dies consultes de famílies que estan preocupades per l’escolarització dels seus fills i filles, atès que s’han vist afectats per l’excés de demanda en les escoles de les zones Centre 1 i Centre 2.

L’Entesa reclama solucions efectives per a aquestes famílies, que passarien per crear nous grups en les àrees afectades, encara que de moment tinguin una situació de provisionalitat, com podria ser el cas d’un nou grup del CEIP Sabadell Centre ubicat temporalment en les instal·lacions del CEIP Nostra Llar.

Tanmateix, l’Entesa per Sabadell ha criticat la manca de planificació que està en l’origen d’aquest problema, atès que en els darrers anys s’està incrementant molt el nombre de nous habitatges al voltant de la carretera de Barcelona i la Gran Via, que impliquen més pressió per als serveis del Centre i de Gràcia, sense que s’hagi avançat en l’augment de places escolars.

En aquest sentit, l’Entesa per Sabadell considera que és urgent que l’Ajuntament faci la cessió a la Generalitat del solar situat entre els carrers Tetuan i Lepant per tal que pugui començar la tramitació per construir el nou CEIP de Gràcia. Fins ara únicament s’ha modificat el Pla General per permetre l’úbicació d’un equipament escolar, però no s’ha fet cap petició a la Generalitat. Amb aquest nou centre es podrien ofertar més places públiques al barri de Gràcia, fet que restaria pressió a la zona centre.

L’Entesa defensa una política de planificació estratègica, que permeti avançar-se a problemes com els que han sorgit enguany i que comporten inquietud i malestar entre les famílies afectades.