Cultura de govern?

Virginia Domínguez - Regidora del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

He pogut llegir un suggerent article sobre els partits polítics i la cultura de govern publicat el 20 de febrer al Diari de Sabadell, signat pel primer secretari del PSC de Sabadell, també tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sabadell. En aquest escrit el senyor Joan Manau pretén desqualificar el gruix dels partits de l’oposició a Sabadell acusant-nos de fer “cultura d’oposició”.

De les seves paraules es desprèn que tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Sabadell hem de recolzar tot el que diu el govern, pel sol fet de què sigui govern. De les seves paraules es desprèn també que els grups municipals que actualment no formem part del govern hem de ser tan irresponsables com per no denunciar aquells aspectes de l’acció de govern que considerem que són un error o que impliquen un perjudici per a la ciutat.

Probablement el primer secretari del PSC viuria més tranquil si ningú no qüestionés la gestió de la ciutat que fa el govern Bustos. Probablement així podria fer i desfer sense por a què aparegués cap veu discordant. Però ja li puc ben assegurar, que des de la responsabilitat que ens atorga la representació democràtica d’una part de la ciutadania, l’Entesa per Sabadell continuarà treballant per la ciutat com hem fet sempre: fent propostes, plantejant alternatives i denunciant tot allò que no compartim, defensant un model de ciutat de progrés, socialment cohesionada, amb projectes estratègics de futur, que respecti el rodal i el territori.

La defensa d’aquest model ens porta i ens portarà, per exemple, a defensar activament espais com els boscos de Ca n’Argeleguet, el Bosc de Can Deu, el Torrent de Colobrers, Togores o els boscos de la Salut d’amenaces com el Quart Cinturó, promogut pel partit del Sr. Manau.

La defensa d’una mobilitat sostenible ens porta i ens portarà sempre a cercar el millor projecte dels Ferrocarrils de la Generalitat, que doni el millor servei als barris de la ciutat amb el menor impacte, i que arribi a altres municipis vallesans. Per això l’Entesa ha estat l’únic grup municipal que va presentar al·legacions i millores al projecte, mentre el govern municipal deia que aquest tema ja estava tancat, tot donant per bo el projecte inicial.

La defensa de projectes estratègics de ciutat, com ara la Gran Via Digital –malauradament enterrat per l’equip de govern– ens porta i ens portarà a qüestionar que l’hagin reconvertit en un espai de firetes i sopars. Sempre hem defensat i defensarem el Parc de Salut, i seguirem denunciant la requalificació d’una quarta part de la seva superfície promoguda pel govern del Sr. Bustos per fer-hi habitatges d’alt nivell.

L’Entesa per Sabadell continuarà dient no a tot allò que perjudiqui la ciutat, ja siguin infraestructures que destruirïen els darrers espais naturals o convenis que malversen el patrimoni municipal, com el de la caserna, que obliga l’Ajuntament a donar un terreny i 3 milions d’euros per construir una nova caserna, quan, el Sr. Manau ho sap perfectament, la Guàrdia Civil no és pas una competència municipal.

L’Entesa per Sabadell seguirà denunciant les contractacions irregulars de personal que ha fet el govern Bustos o l’urbanisme a la carta que afavoreix determinats promotors. Seguirà denunciant les despeses supèrflues en propaganda i canapès o la desmesurada venda del patrimoni municipal, la pantomima de participació ciutadana dels Consells de Districte o la relació clientelar amb el món associatiu, fins l’extrem que la imposició del Consell de Solidaritat ha forçat la dissolució de la Fundació Sabadell Solidari.

I encara més, Sr. Manau, l’Entesa per Sabadell continuarà, com sempre ha fet, presentant alternatives per millorar els projectes i propostes per aconseguir sempre el més positiu per a la ciutat.

Aquesta és la cultura de l’Entesa. Una cultura que consisteix en treballar per la ciutat, fent una tasca responsable, presentant propostes de millora, sempre ben fonamentades documentalment. Una cultura que pretèn participar en la gestió de la ciutat, actualment des de l’oposició, però sempre amb una actitud constructiva i propositiva.

La veritable cultura del NO és la del govern municipal del PSC. Un govern que pensa que la ciutat és seva, que no admet la discrepància, que no tolera l’autonomia sinó que pretén sotmetre ciutadania i entitats, que no respecta la ciutat. La veritable cultura del NO és la que es nega a incorporar millores als projectes, la que s’instal·la en la defensa d’infraestructures insostenibles i caduques, la que no vol escoltar. La veritable cultura del NO la trobem en la incapacitat del govern per superar l’estancament de la ciutat per la manca de projecte estratègic. Aquesta és la cultura del Sr. Manau i del govern del PSC.