L’Entesa lamenta la manca de resposta dels responsables del Parc de Salut

Arrel de la carta rebuda dels responsables del Parc Salut en relació al Parc de Salut i les seves inquietuds respecte del contenciós sobre la Caserna, el Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell va adreçar una carta als senyors Pere Fonolleda i Ramon Pascual, sol·licitant una trobada per tal d’intercanviar els punts de vista sobre el contenciós i explicar documentadament la nostra posició.

Lamentem que passats quinze dies de la nostra cara, que va ser lliurada en mà,, encara no haguem rebut cap mena de resposta per part seva.

Des de l’Entesa continuem creient que el diàleg és la millor eina per tal de resoldre els possibles dubtes respecte d’aquest i qualsevol altre tema, i que el futur del Parc de Salut requereix del consens i la negociació, pensant sempre en el millor per a la nostra ciutat.