Els regidors d’Entesa per Sabadell s’adhereixen al Manifest d’alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores pel Dret a Decidir

Des de l’Entesa per Sabadell sempre hem defensat el dret del poble català a decidir el seu futur lliurement, a través de l’exercici del dret a l’autodeterminació, dret, que al nostre entendre, és un exercici eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments, que són l’administració més propera a la ciutadania.

Considerem que un dels reptes actuals que té el conjunt de la ciutadania del nostre País, aguditzat per l’actual problemàtica de les infraestructures, exigeix que ens puguem expressar lliurament sobre tots els aspectes que afecten la nostra vida col·lectiva.

Per aquests motius, els regidors d’Entesa per Sabadell, Isidre Soler i Virgínia Domínguez, donem suport al Manifest pel Dret a Decidir i ens comprometem a treballar conjuntament amb els càrrecs electes dels diferents territoris dels Països Catalans per avançar en aquest mateix objectiu.

Podeu accedir al text del Manifest i a la relació de signants fins el moment a: www.decidim.cat