Pressupost 2008, la mala gestió continua

Isidre Soler - Regidor portaveu del Grup Municipal d'Entesa per Sabadell

El passat mes de novembre el Ple municipal va aprovar provisionalment el Pressupost del 2008, únicament amb els vots del Partit Socialista, un pressupost que determina quins són els objectius i les prioritats de l’Equip de Govern i mostra quina és la seva capacitat per gestionar els recursos dels sabadellencs i sabadellenques.

Es tracta d’un pressupost continuista en relació els pressupostos dels mandats anteriors. Es continuen sense corregir les tendències negatives d’una gestió que s’ha caracteritzat per no prioritzar una eficient administració de l’economia municipal, per poder destinar el màxim de recursos a dotar la ciutat de més i millors serveis.

Una economia municipal gairebé esgotada
Un any més, l’equip de govern presenta un pressupost amb molt poca capacitat. Pràcticament tots els ingressos corrents (impostos, taxes i transferències d’altres administracions), 161,8 milions d’euros s’han de destinar a finançar el funcionament del propi Ajuntament (sous, serveis, consums i transferències corrents) que pugen a 143,8 milions d’euros. La pròpia maquinària municipal es menja gairebé tots els recursos.

Això fa que de cada 100 euros que l’Ajuntament ingressarà només 3 es podran destinar al programa d’inversions. Amb aquest balanç tan magre difícilment es podran finançar projectes estratègics. Difícilment es podran finançar projectes com la Ciutat de la Música o el Complex museístic, o rehabilitar més barris, o plantejar-se la transformació de la Gran Via, per posar alguns exemples.

Per altra banda, el pressupost també posa de manifest que arribaran pocs diners d’altres administracions per destinar-los al programa d’inversions, per realitzar nous projectes. Enguany aquesta aportació baixa gairebé un 30% en relació l’any 2007, que passen de 15,6 milions d’euros a 11,0 milions pel 2008. Una circumstància que es repeteix quan no es tracta d’un any electoral.

El govern no sap què és l’austeritat
Aquest esgotament de l’economia municipal requereix, si més no, una gestió molt acurada dels recursos, basada en l’austeritat de les despeses. Una gestió que des de l’Entesa venim reclamant reiteradament al govern municipal que apliqui una veritable política d’austeritat.
Reclamem que es deixin de malbaratar diners públics en despeses supèrflues, de marcat caire protocol·lari o propagandístic que tan sols busquen la rendibilitat electoral, per poder afrontar les demandes reals de la ciutat, a finançar projectes amb finalitats socials.
El Partit Socialista però, actua en sentit contrari. Enguany ha creat un nou organigrama municipal a mida de les seves necessitats i no pensant en les necessitats de la ciutat. Ha creat una estructura de nous càrrecs de confiança i de comissionats que comporten a les arques municipals un cost anual de 1.300.000 euros.
Però també augmenta de manera important el cost del personal d’Alcaldia i de Presidència. Augmenta el personal d’Imatge i Comunicació i no es renuncia als nombrosos actes protocol·laris a què el govern ens té acostumats.
Per altra banda s’hauran de destinar molts recursos municipals a determinats equipaments com la Fira Sabadell, la Pista coberta d’Atletisme o l’Alberg de Joventut, tots ells de dubtosa rendibilitat per a la ciutadania, però que comporten unes despeses molt elevades al cap de l’any.
I cal dir també que aquest pressupost preveu mantenir el pagament innecessari de 3 milions d’euros al Ministeri de l’Interior, per recuperar la Caserna de la Guàrdia Civil de plena propietat municipal.

No resten recursos per a la inversió
Amb uns ingressos pràcticament compromesos per les despeses corrents, amb poca austeritat en les despeses i amb una minsa aportació de les altres administracions, pocs recursos queden pel programa d’inversions.

Sense capacitat d’inversió estratègica no hi hauran projectes de futur que facin de Sabadell una ciutat de referència en els serveis, en l’economia i en la qualitat de vida.

Aquesta poca capacitat de recursos per a les inversions es veu reflectida de manera preocupant en el pressupost, que fa que pel 2008 l’import d’aquest sigui inferior al del 2007. En concret, el pressupost pel 2008 disminueix en 5,7 milions d’euros, passant dels 201,7 milions d’euros del 2007 als 195,9 milions pel 2008, tot i que els ingressos provinents dels impostos i taxes s’augmentaran per l’increment del 3,5% de les Ordenances Fiscals.

En definitiva, el pressupost pel 2008 mostra una vegada més la feblesa de l’economia municipal, massa sovint subjecta a finalitats electoralistes. Un pressupost que indica que cal redreçar l’actual gestió econòmica, que cal canviar les prioritats polítiques i que és necessari imposar una política d’austeritat i de racionalitat econòmica, si no es vol acabar hipotecant l’economia municipal, en un moment en el qual la conjuntura no fa preveure un futur d’excessives alegries econòmiques.