L’Entesa per Sabadell no dóna suport al document del govern municipal sobre infraestructures

El govern municipal, i l’alcalde en particular, tenen molt interès en fer creure l’existència d’un acord de totes les organitzacions polítiques i de les entitats de la nostra ciutat sobre les futures infraestructures pel nostre municipi.

Per l’Entesa per Sabadell aquest acord és inexistent i així ho va manifestar en la reunió del Consell de Ciutat.

L’Entesa és favorable a millorar les infraestructures de mobilitat a Sabadell, al Vallès i a la regió metropolitana per resoldre els dèficits de comunicació existents, però no a qualsevol preu.

Uns dèficits que són conseqüència d’una nefasta política dels governs centrals i autonòmics que des de fa anys han prioritzat les inversions d’infraestructures de gran capacitat (autopistes de peatge i trens d’alta velocitat) en detriment de les inversions a la xarxa de ferrocarril i a la xarxa de carreteres.

Per l’Entesa, reclamar la millora de les comunicacions no es pot plantejar a partir d’una relació amb totes les infraestructures possibles i aparentar un fals consens davant la ciutadania i d’altres administracions.

L’Entesa defensa un acord que reculli aquelles infraestructures que realment són compartides, deixant de banda aquelles que no ho són. Un acord construït després d’un debat rigorós i de reflexionar sobre quin model de mobilitat volem i que defineixi quines són les prioritats.

Per l’Entesa aquestes prioritats passen per potenciar una veritable xarxa de ferrocarrils pel transport de passatgers i de mercaderies, l’eliminació dels peatges de les autopistes de la regió metropolitana i la millora de la xarxa de carreteres locals.

No hi haurà consens per part de l’Entesa mentre es plantegin infraestructures com el Quart Cinturó (Ronda del Vallès) o la Ronda Est destinades a conquerir més espais urbanitzables desprès de destruir els darrers espais naturals del Vallès.