L’Entesa demana que l’Equip de govern assumeixi el seu error en la contractació de personal laboral i no confongui l’opinió pública

Davant la denúncia feta pública per l’Entesa de la irregularitat en la contractació de 17 treballadors i treballadores de l’Ajuntament com a personal laboral, l’Equip de govern, en lloc de reconèixer l’errada i rectificar, ha intentat respondre amb tergiversacions de la realitat per confondre l’opinió pública.

Per aquest motiu Entesa per Sabadell vol deixar palès:

 No es tracta de personal nou contractat per urgència per assumir tasques determinades, tal i com afirmen. La majoria d’aquestes persones ja estan ocupant el mateix lloc de treball des de fa anys com a personal eventual.

 En conseqüència no és aplicable l’article 125 del Decret legislatiu 1/1997 que refon els textos legals sobre matèria de funció pública. Aquest article determina que excepcionalment, per causa d’urgència es pot nomenar personal interí o contractar personal laboral temporal directament, sense necessitat de convocatòria.

 Tampoc és cert que aquestes persones, ara contractades laboralment i abans càrrecs eventuals, ocupin llocs de treball com a conseqüència del desplegament de la llei de dependència o del Pacte Nacional d’Educació, tal i com pretén fer creure l’Equip de Govern. Es tracta de persones que ocupen llocs de treball de coordinadors de Districte o del departament de comunicació i imatge corporativa municipal, tal i com indica la taula adjunta.

 També pretén fer creure que és conseqüència d’haver-se aprovat la plantilla municipal. Fet que no té res a veure amb les persones que han d’ocupar els diferents llocs de treball i menys amb d’incompliment de la legislació en matèria de contractació de personal a l’hora d’ocupar-los.

Demanem a l’Equip de govern que deixi de confondre l’opinió pública i assumeixi la seva responsabilitat d’haver-se saltat la legislació vigent en matèria de contractació i repari la situació amb la convocatòria pública d’ocupació dels llocs de treball.