L’Entesa dóna suport a la manifestació per l’habitatge digne

L’Entesa per Sabadell dóna ple suport a la manifestació convocada per l’Assemblea per un habitatge digne de Sabadell pel proper dissabte 6 d’octubre.

L’accés a l’habitage és un dret fonamental, que lamentablement no tothom pot exercir pels preus abusius dels habitatges, que afecten especialment les persones joves i els col·lectius socials més desafavorits.

Des de l’Entesa apostem per una política pública que garanteixi l’accés a l’habitatge de tots els col·lectius, actuant prioritàriament sobre el mercat de lloguer per frenar l’especulació immobiliària.

Cal treballar en aquesta línia, impulsant mesures com ara la construcció d’habitatge públic de lloguer, l’adquisició i rehabilitació d’habitatges antics, la promoció d’habitatges de transició per a col·lectius socials amb dificultats específiques, o la creació de mecanismes per reutilitzar habitatges desocupats.

Però també apostem per regular els preus del sòl destinat a habitatge i establir mesures que limitin els astronòmics beneficis que les constructores, immobiliàries i entitats bancàries obtenen duna necessitat bàsica com és l’habitatge si es vol afrontar de veritat la greu problemàtica que representa accedir a un habitatge.